CYSYLLTU Â NI


Cyfeiriad e-bost y Clwb yw: ymholiadau@clwbmynyddacymru.com

Neu gallwch gysylltu hefo swyddogion y Clwb - manylion isod:

 

Ysgrifennydd Cyffredinol ac Aelodaeth:
Iolo Roberts,
37 Stryd Margaret,
Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1NB

Ysgrifennydd Gweithgareddau:
Eryl Owain,
Tan y Dderwen,
Penmachno,
Betws y Coed,
Sir Conwy, LL24 0PS
Ffôn: (01690) 760 335
e-bost: owaintan@hotmail.com

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/02/14