Fforwm Clwb Mynydda Cymru

Dyma'r ffordd i gael dweud eich dweud oddi fewn i'r Clwb


Fforwm Aelodau Clwb Mynydda Cymru

Cyfle i aelodau ddarlledu negeseuon ar led trwy'r Clwb

EWCH AR EICH UNION I'R FFORWM (wedi cofrestru'n barod)

Mae'r fforwm yn agored i aelodau'r clwb yn unig a bydd cymedrolwr yn cymeradwyo'ch cais i gofrestru er mwyn i chi dderbyn yr hawl i bostio negeseuon ar y fforwm.

Mae'n darparu dull o ddarlledu negeseuon yn eang ar led trwy'r Clwb ond mae hefyd yn eich galluogi i gynnal sgwrs ymysg cylch cyfyng o aelodau, os oes angen.

Mae'n defnyddio'r un feddalwedd â 'Maes-E.com' sydd yn darparu cyfarwyddiadau a thagiau yn y Gymraeg.

Byddwm yn gweithio'n ddygn i'w wella a'i fireinio wrth i faterion godi.

SUT I GOFRESTRU
Ewch i wefan y Fforwm

  1. Rhowch eich enw yn y blwch Enw
  2. Clicio ar COFRESTRU
  3. Cytuno hefo'r Termau,
  4. Yn y ffenestr COFRESTRIAD
  5. Rhowch eich Enw
  6. eich cyfrinair personol x 2 waith
  7. Ar y gwaelod: Iaith yn Gymraeg
  8. Amser fel ag y mae – ATC
  9. ac ANFON

Rhaid disgwyl wedyn i'r Cyfri gael ei fywiogi......: bydd ebost yn eich hysbysu.

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

27/10/13