ORIEL YR AELODAU


Dyma'r fan lle y gall aelodau'r clwb arddangos eu campweithiau gyda'r camera. Gallant fod yn luniau trawiadol neu o bethau diddorol. Gyda dyfodiad y camerau digidol mae pawb fel petaent wrthi'n tynnu lluniau ffwl spid! Os ydych yn hoff o unrhyw llun sy'n eich meddiant, ac am ei rannu gyda gweddill y Clwb, yna e-bostiwch gopi i'r Clwb (gyda manylion llawn, wrth gwrs). Dyma'ch cyfle i rannu eich campweithiau digidol. Nid oes angen i'r llun, o angenrhaid, fod wedi cael ei dynnu ar un o deithiau'r Clwb. Byddwn yn lleihau maint pob llun i 640x480 pixel (ar y mwyaf), sy'n golygu na ellir argraffu print o ansawdd da. Os ydych am gael copi ansawdd uchel, i'w osod ar y wal, bydd yn rhaid i chwi gysylltu â'r perchennog, gan y bydd yr hawlfraint yn aros gyda ef neu hi.

Edrychwn ymlaen i weld eich darluniau.

Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2006
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2007
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2008
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2009
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2010
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2011
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2012
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2013
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2014
Cliciwch yma i weld casgliad Oriel 2016

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

1/27/16 9:12