Oriel Clwb Mynydda Cymru
2007

001: Cawod genllysg/cesair ger Llyn yr Adar, ar y Cnicht 01/01/07. Llun gan Gerallt Pennant (ar daith gyda Chlwb Dringo Porthmadog).

002: Cawod genllysg/cesair ger Llyn yr Adar, ar y Cnicht 01/01/07. Llun gan Gerallt Pennant (ar daith gyda Chlwb Dringo Porthmadog).

003: Cawod genllysg/cesair ger Llyn yr Adar, ar y Cnicht 01/01/07. Llun gan Gerallt Pennant (ar daith gyda Chlwb Dringo Porthmadog).

004: Cawod genllysg/cesair ger Llyn yr Adar, ar y Cnicht 01/01/07. Llun gan Gerallt Pennant (ar daith gyda Chlwb Dringo Porthmadog).

005: Cawod genllysg/cesair ger Llyn yr Adar, ar y Cnicht 01/01/07. Llun gan Gerallt Pennant (ar daith gyda Chlwb Dringo Porthmadog).

006: Golygfa tua'r Wyddfa o gopa Moel Hebog ar Chefror 1af. Y math o ddiwrnod sy'n dileu'r atgofion am y troeon oer a gwlyb! Llun gan Gerallt Pennant
.

007: Golygfa tua'r Wyddfa o gopa Moel Hebog ar Chefror 1af. Y math o ddiwrnod sy'n dileu'r atgofion am y troeon oer a gwlyb! Llun gan Gerallt Pennant

008: Golygfa tua'r Wyddfa o gopa Moel Hebog ar Chefror 1af. Y math o ddiwrnod sy'n dileu'r atgofion am y troeon oer a gwlyb! Llun gan Gerallt Pennant

009: Golygfa tua'r Wyddfa o gopa Moel Hebog ar Chefror 1af. Y math o ddiwrnod sy'n dileu'r atgofion am y troeon oer a gwlyb! Llun gan Gerallt Pennant

010: Golygfa tua'r Wyddfa o gopa Moel Hebog ar Chefror 1af. Y math o ddiwrnod sy'n dileu'r atgofion am y troeon oer a gwlyb! Llun gan Gerallt Pennant

011: Golygfa tua'r Wyddfa o gopa Moel Hebog ar Chefror 1af. Y math o ddiwrnod sy'n dileu'r atgofion am y troeon oer a gwlyb! Llun gan Gerallt Pennant

012: Tormaen Cyferbynddail, Mawrth 23ain uwchben Llyn Gafr, Cadair Idris.Llun gan Gerallt Pennant

013: Mae'n werth mynd am dro ar Lwybr Cynwch a galw i weld y clychau glas dan goed Fedw Felen. Llun gan Gerallt Pennant, 4 Mai 07

014: Mae'n werth mynd am dro ar Lwybr Cynwch a galw i weld y clychau glas dan goed Fedw Felen.
Llun gan Gerallt Pennant
, 4 Mai 07

015: Lloydia serotina yng Cwm Idwal 22 Mai 07. Wedi blodeuo'n gynnar iawn eleni. Hawdd gweld sut cafodd yr enw 'Brwynddail y mynydd'. Llun gan Gerallt Pennant

016: Lloydia serotina yng Cwm Idwal 22 Mai 07. Wedi blodeuo'n gynnar iawn eleni. Hawdd gweld sut cafodd yr enw 'Brwynddail y mynydd'. Llun gan Gerallt Pennant

017: Lloydia serotina yng Cwm Idwal 22 Mai 07. Wedi blodeuo'n gynnar iawn eleni. Hawdd gweld sut cafodd yr enw 'Brwynddail y mynydd'. Llun gan Gerallt Pennant

018: Barcud yn troelli uwchben Llynnau Gamallt, y Moelwynion ar ddydd Sul, 7 Hydref 2007.
Llun gan Rob Piercy.

019: Llyn Glaslyn a'r Wyddfa, Hydref 2007.
Llun gan Iolo ap Gwynn.

020: Bwlch y Saethau a Lliwedd, Hydref 2007.
Llun gan Iolo ap Gwynn.

021: Copa'r Finsteraarhorn
ym Mis Awst 2006 (efo'r Monch a'r Eiger yn y cefndir).
Llun gan Alun Davies.

022: Y wawr o gopa'r wyddfa am 5.30 un bore Haf 2007.
Llun gan Morfudd Thomas.

023: Y wawr o gopa'r wyddfa am 5.30 un bore Haf 2007.
Llun gan Morfudd Thomas.
 

Oes gennych chi luniau i'w dangos?
Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Cofiwch gynnwys sylwadau a manylion an y llun!
Diweddarwyd gan y gwefeistr: 16/01/08