Oriel Clwb Mynydda Cymru
2008

001: Diwrnod cofiadwy ar lechweddau'r Wyddfa 17/02/07. Llun gan Gerallt Pennant.

002: Ar saffari yn Mharc Cenedlaethol Chitwan. Llun gan Morfudd Thomas

003: Storm yn clirio oddiar Y Matterhorn, Swistir. Mawrth 2006. Llun gan Iolo ap Gwynn

004: Y Matterhorn yn 'codi stem'! Mawrth 2008. Llun gan Iolo ap Gwynn

005: Golygfa glasurol o'r Matterhorn. ger Zermatt, Y Swistir, Mawrth 2008. Llun gan Iolo ap Gwynn

006: Brain Coesgoch ar y Gornergrat, ger Zermatt, Y Swistir, Mawrth 2008. Llun gan Iolo ap Gwynn

007: Gemse neu Chamois uwchben Zermatt, Y Swistir, Mawrth 2008. Llun gan Iolo ap Gwynn

008: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

009: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

010: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

011: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

012: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

013: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

014: Eira hwyr ar yr Wyddfa, 14 Ebrill 2008. Llun gan Gerallt Pennant

016: Ar y ffordd lawr o'r Wyddfa 13 Mai, 2008. Er bod niwl yn casglu dros y copa, yn is i lawr gwelwyd machlud bendigedig, a thywod y Foryd a glannau Ynys Llanddwyn ac Ynys Môn i'w weld yn batrymau hardd yn y cochni. Llun gan Gerallt Pennant

017: Taith i Nepal 2008. Llun gan Morfudd Thomas

018: Taith i Nepal 2008. Llun gan Morfudd Thomas

019: Catstye Cam ac Helvellyn Lower Man o hen waith plwm ger Glenridding. Llun gan Guto Evans

020: Glenridding Stang End uwchben yr hen waith plwm. Llun gan Guto Evans

021: Skiddaw o bron copa Raise. Llun gan Guto Evans

022: Copa Helvellyn. Llun gan Guto Evans

023: Striding Edge o gopa Helvellyn. Llun gan Guto Evans

024: Sharp Edge o gopa Blencathra. Llun gan Guto Evans

025: "Dringais Mont Blanc ym Mis Gorffennaf efo grwp Martin Moran. Y bwriad oedd dringo o gaban y Cosmiques ond newidiwyd y planiau ar ôl eira mawr. Felly aethom ar hyd y ffordd arferol o gaban y Tete Rousse a dros y Dome du Gouter - andros o slog ond profiad bythgofiadwy. Roedd hi'n ddigon oer ar y copa i rewi fy mhotel ddwr yn fy sach! Amgaeaf lun ohonom ar y copa."
Llun gan Alun Davies, Capel Bangor

026: Y bryn sy bellach yn fynydd!
Llun gan Gerallt Pennant
028-030: Meddwl am y cyfeillion oedd ar gopa'r Wyddfa, ar yr un diwrnod, wrth dynnu'r llun cyntaf ar lechwedd Cwm Pennant o'r Graig Goch, y bryn sydd bellach yn fynydd! Mae'r ddau lun o John yn cyfleu ing a gorfoledd arwain taith, sef cadw rhyw lun o drefn ar y criw, a chyrraedd copa Graig Goch am y tro cyntaf ers yr ail-ddynodiad! Mi fydd cyfeillion John yn cofio iddo fod yn dioddef o'r gowt adeg mesur y mynydd, ac wedi methu bod yn aelod o'r tim fu yno bryd hynny. Da gweld ei fod wedi gwella'n llwyr.
Lluniau gan Gerallt Pennant

Oes gennych chi luniau i'w dangos?
Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Cofiwch gynnwys sylwadau a manylion an y llun!
Diweddarwyd gan y gwefeistr: 18/12/09