HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Sul Tachwedd 24 ..... Pedol Cwellyn ...... Gweler y Rhaglen