NEWYDDION, HYSBYSEBION ayyb

YR ALBAN 2018, Chwefror 10 – 17 (Sadwrn i Sadwrn)

Canolfan Inchree rhwng Glencoe a Fort William

Aros yn y Coe Wing; lle i 17 / 20 mewn 4 ystafell – 2 x 6 (1 dwbwl, 2 sengl a 2 fync sengl), 1 x 5 (1 dwbwl, 1 sengl a 2 fync sengl), ac 1 x 3 sengl.

Toiled, cawod a theledu ym mhob ystafell.

Cegin / ystafell fwyta gynhwysfawr ar gyfer pawb.

Stafell sychu.

Mi fydd y dafarn, sydd ar y safle, yn agored yn ystod ein hymweliad – ar gyfer bwyd a diod – tan yn hwyr!

Wi-Fi am ddim yn y Coe ac yn y dafarn.

Y gost yn £85.

Manylion am y Ganolfan ar www.inchree.co.uk

Enwau a’r arian (sieciau yn daladwy i “Clwb Mynydda Cymru”) at Maldwyn Roberts, Y Gesail, 4 Môr Awel, PENYGROES, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RA erbyn Ionawr 1af.


Copaon Cymru***Newyddion

Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae'r Nadolig yn dod ac angen anrhegion! felly lledwch y wybodaeth os gwelwch yn dda ei fod ar gael!!
Hefyd: Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


 BWS ARFORDIR LLYN

Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 

Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk


Disgownt i aelodau!
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).
 


PARTNERIAETH AWYR AGORED

Ymwelwch â’r Calendr Addysg Hyfforddiant i weld pa gyrsiau sydd yn digwydd dros y misoedd nesaf. Mwy o gyrsiau a diwrnodau mentora yn cael eu hychwanegu yn wythnosol, edrychwch ar y gwefan am fwy o wybodaeth.
http://www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/coach-education-cy/cyrsiau/

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mentora a CLlC ychwanegol

Marian Lloyd Roberts                                                     
Swyddog addysg hyfforddiant
01690720167 / 07753497453        
Bwthyn Carnedd, Plas y Brenin, Capel Curig, Conwy, LL240ET    


Clwb Sgio
Mae Menter Iaith Conwy yn hysbysebu clwb sgio ac eirafyrddio - trwy gyfrwng y Gymraeg - sydd yn cyfarfod ar y llethr sgio yn Llandudno.
Os gwyddoch am rhywun fyddai â diddordeb yna gadewch iddynt wybod os gwelwch yn dda, yn arbennig pobl ifanc.


Siop Antur Stiniog
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. 

Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.

Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf


Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.
Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


Siacedi a Siwmperi cnu (fleece) gyda bathodyn Y Clwb

Mae Guto Evans wedi trefnu i gael siacedi a siwmperi cnu (fleece) o amrywiol liwiau a maintioli, gyda bathodyn Clwb Mynydda Cymru yn rhan ohonynt. Dangosodd rhain yng Nghyfarfod Blynyddol Y Clwb, fis Tachwedd.


Siaced ...............Siwmper

Mae'r siaced â zip i'r gwaelod: XS yn 36"; S yn 38"; M yn 40": L yn 42/44"; XL yn 46"; XXL yn 48". lliwiau Coch; Du, Navy a Bottle Green. £16.20 + 3.50 cludiant,
Mae'r micro fleece â Zip 1/4: S yn 36/38"; M yn 38/40; L yn 40/42"; XL yn 42/44"; XXl yn 44/46". lliwiau: Coch; Du a Navy. £16.20 + 3.50 cludiant.
Os oes unrhyw un eisiau archebu rhai cysylltwch hefo … Guto Evans,
Maes yr Helyg, Heol Nant y Ci,
Saron Rhydaman, SA18 3TP
guto.evans@btinternet.com


Rhestr o Gopaon Cymru - ar Wicipedia
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


Llawlyfr Gwyn Gogledd Cymru
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


Wal Ddringo yn Harlech
 
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!


Siopau Trespass
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

Pethau diddorol eraill
Os am wybodaeth am lefydd i aros, siopau offer, parciau cenedlaethol, canolfannau hyfforddi a phethau diddorol eraill yna ewch i'n tudalen o ddolenni allanol.

** NEGES BWYSIG I AELODAU **
Mae'r Clwb yn defnyddio e-bost i yrru gwybodaeth ychwanegol i'r aelodau (e.e. newidiadau i drefniadau teithiau). Er mwyn sicrhau fod eich manylion cywir gennym, wnewch chi plis yrru e-bost yn cynnwys eich henw yn glir, i ymholiadau@clwbmynyddacymru.com.
Ni fydd y manylion yn cael eu rhyddhau y tu allan i'r Clwb. Llawer o ddiolch!

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

22/11/17