{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Teithiau'r clwb i ail-ddechrau yn Mis Medi

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Mis Medi 2020
Teithiau i ail-ddechrau

Wedi ystyriaeth ofalus iawn, mae pwyllgor y clwb wedi penderfynu trefnu teithiau o ddechrau Medi ymlaen. Gwnaed Asesiad Risg (copi yma) a chynlluniwyd y teithiau i gydymffurfio â’r Asesiad. Oherwydd yr angen i reoli nifer y cerddwyr a hefyd nifer y cerbydau a fyddai’n cyrraedd y man cyfarfod, penderfynwyd trefnu dwy daith mewn gwahanol ardaloedd ar yr un diwrnod. Dyma’r teithiau a drefnwyd:

Dydd Sadwrn 5 Medi
1. Y Carneddau o Fethesda
2. Ro-wen o Ddolwyddelan

Dydd Sul 20 Medi
1. Y Moelwynion o Groesor
2. Pedol Anafon o Aber

Dydd Sadwrn 3 Hydref
1. Pedol Cwm Llan (ond nid copa’r Wyddfa!) o Nantgwynant
2. Tal-y-fan o Ro-wen

Dydd Sadwrn 17 Hydref
1. Rhinogydd o Graig-ddu
2. Mynydd Mawr o’r gorllewin

Dydd Sadwrn 31 Hydref
1. Elidir Fawr o Nantperis
2. Bryniau Clwyd

Nodwch y dyddiadau - manylion cysylltu ayyb i ddilyn

Penderfynwyd osgoi’r copaon a’r mannau cyfarfod mwyaf poblogaidd a bydd cyfyngiad o 12 ar y nifer all ddod ar unrhyw daith. Cewch mwy o wybodaeth am hyn, ac am y gofynion eraill o ran cadw’n ddiogel, maes o law. Gobeithiaf fedru danfon  manylion y rhaglen atoch ddechrau’r wythnos nesaf.

Gwneir penderfyniad yn ddiweddarach ar raglen Tachwedd a Rhagfyryn ôl sut bydd pethau’n datblygu. Gyda llai o ymwelwyr erbyn hynny, efallai y bydd yn bosib mynd yn ôl at y patrwm o un daith i bawb.

CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd dringo:  Arwel Roberts  07803191058    arwelgwydyr@aol.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com