{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cofiwch osod AP y Clwb ar eich Ffôn neu lechen

Cysylltu

Cyfeiriad e-bost y Clwb yw: ymholiadau@clwbmynyddacymru.com

Mae manylion cyswllt perthnasol i gysylltu ag arweinydd bob taith yn y Rhaglen

Neu gallwch gysylltu hefo swyddogion y Clwb - manylion isod:

Ysgrifennydd Cyffredinol ac Aelodaeth:
Iolo Roberts,
37 Stryd Margaret,
Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1NB

Ysgrifennydd Gweithgareddau:
Eryl Owain,
Tan y Dderwen,
Penmachno,
Betws y Coed,
Sir Conwy, LL24 0PS
Ffôn: (01690) 760 335
e-bost: owaintan@hotmail.com

Trysorydd:
Dilys Phillips,
e-bost: craflwyn@globalnet.co.uk