HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Ymaelodi

Ymaelodi
Tâl aelodaeth:     £20 y flwyddyn i bawb dros 18, i’w dalu ym mis Ionawr fel arfer.

Ffurflen ymaelodi (cliciwch yma) i’w ddanfon at:
Richard Roberts,
Trysorydd Cynorthwyol Clwb Mynydda Cymru,
Tryfan,
39 Stryd y Brython,
Rhuthun,
Sir Ddinbych  LL15 1JA

Dylid ymaelodi â’r Clwb ar ôl blasu un gweithgaredd er mwyn sicrhau bod gennych yswiriant addas gan y CMP a manteisio ar y canlynol:

  • teithiau amrywiol yn Ne a Gogledd Cymru ar ddyddiau Sadwrn,
  • teithiau llai heriol ar ddyddiau Mercher,
  • dysgu neu gwella sgiliau a hyder mynydda gydag aelodau mwy profiadol,
  • teithiau mynydda tramor neu i rhannau eraill o’r DU yn reolaidd,
  • cefnogaeth ariannol i fynychu cyrsiau trwy’r Bartneriaeth Awyr Agored,
  • disgownt mewn amryw o siopau offer mynydda
  • ymarfer neu gwella iaith os yn dysgu’r Gymraeg

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain.