{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cofiwch osod AP y Clwb ar eich Ffôn neu lechen

Ymaelodi

Ymaelodi
Tâl aelodaeth:     £25 y flwyddyn i bawb dros 18, i’w dalu ym mis Ionawr fel arfer.

Ffurflen ymaelodi (cliciwch yma)

Dylid ymaelodi â’r Clwb ar ôl blasu un gweithgaredd er mwyn sicrhau bod gennych yswiriant addas gan y CMP a manteisio ar y canlynol:

  • teithiau amrywiol yn Ne a Gogledd Cymru ar ddyddiau Sadwrn,
  • teithiau llai heriol ar ddyddiau Mercher,
  • dysgu neu gwella sgiliau a hyder mynydda gydag aelodau mwy profiadol,
  • teithiau mynydda tramor neu i rhannau eraill o’r DU yn reolaidd,
  • cefnogaeth ariannol i fynychu cyrsiau trwy’r Bartneriaeth Awyr Agored,
  • disgownt mewn amryw o siopau offer mynydda
  • ymarfer neu gwella iaith os yn dysgu’r Gymraeg

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain.