YMAELODI Â CHLWB MYNYDDA CYMRU

Ymaelodi


Gorchymyn
Banc
Mae ymaelodi'n hawdd a dim ond yn costio £15 y flwyddyn!

Mae'n cynnwys aelodaeth o'r Cyngor Mynydda Prydeinig (CMP), sy'n darparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (public liability), ond nid damwain bersonol (personal accident), i chwi tra ar y mynydd

 

Cliciwch ar y llun gyferbyn gael y ffurflen ymaelodi o'ch dewis
Fersiynau:
RTF
– a ellir ei llenwi gan ddefnyddio prosesydd geiriau, Megis Word, cyn ei hargraffu
PDF – a ellir ei hargraffu a'i llenwi gyda llaw.
Byddwch angen Acrobat Reader i agor yr un PDF - sydd i'w gael am ddim gan Adobe.

Argraffwch eich copi dewisedig a llenwch y bylchau

.... wedyn, os gwelwch yn dda, cliciwch ar y llun gyferbyn i fynd at y ffurflen gorchymyn banc, a gosod y wybodaeth angenrheidiol arni.

Mae defnyddio Gorchymyn Banc yn gwneud gwaith ein Trysorydd prysur ym llawer haws!

Yna anfonwch y ddwy ffurflen, wedi eu cwbwlhau, at:

Trysorydd Clwb Mynydda Cymru,
Gareth Everett Roberts,
Cefncoed,
Glynceiriog,
Llangollen, LL20 7BY

cefncoed@btconnect.com

Edrychwn ymlaen at eich cwmni yng ngweithgareddau'r Clwb yn fuan!

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

17/02/17