HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

***Hen raglen wedi ei harchifo

Dyddiad
2008
Amser Lle Taith Arwain
Cyf. Cych.

Nos Wener
i
ddydd Sul
Mawrth 7-9

Gwahanol leoliadau Brynrefail, Llanberis www.llamff.co.uk
LLAMFF
Gŵyl Ffilmiau Mynydd Llanberis
www.llamff.co.uk

Jess Silvester 07703 011070 jess@llamff.co.uk

Mercher
Mawrth 12
10.00
10.15
Ger y Pwerdy Maentwrog
CG: SH 654396
CEUNANT LLENNYRCH
Ceunant afon Prysor
Rhaeadr Du
John Parry 01766 513 869 llwynderw@yahoo.co.uk
Sadwrn
Mawrth 15
9.15
9.30
Arosfan gwaelod
Fan Gyhirich
CG: SN 869195
FAN GYHIRICH, FAN NEDD
… Fan Llia a’r Fawr
i Storey Arms
Cludiant yn ôl wedi’i drefnu ymlaen llaw
Dai Thomas
01269 842 151 dafyddthomas@btinternet.com
Sul
Mawrth 16
10.00 10.15
Cilfan ar yr A4086
Bwlch Llanberis
CG: SH 621572

CWM GLAS A CHWM BEUDY MAWR
Taith fer ar ochr ogleddol Yr Wyddfa
*Taith yn lle sgrambl
Bryant’s Gully
Cemlyn Jones
a
Stephen Jones
01248 605 044 neu 07979 771 947 cemlynwjones@yahoo.co.uk mostynterrace@hotmail.com
Sadwrn
Mawrth 29
9.15
9.30
Trofan bysiau
Dinorwig
(Cofeb y Chwarelwyr)
CG: SH 590610
DRINGO
‘Dringen Sengl’
(Single Pitch)
Twll Dali, Dinorwig; dringfeydd wedi’u bolltio Addas i rai sy’n awyddus symud o’r wal ddringo allan ar y graig

Dilwyn Jones
cyfrifdrosdro@hotmail.co.uk
Ffoniwch ymlaen llaw i drefnu offer
Mercher
Ebrill 9
10.00
10.15
Ger Pont Pen Llyn
Brynrefail
CG: SH 559623
ARDAL Y CLEGYR
Uwchben Cwmyglo a Llanberis
Alun Roberts
01286 677 208
alungelli@onetel.net
Sadwrn
Ebrill 12
9.15
9.30
Maes parcio
Long St; Trefdraeth
gyferbyn
a’r Ganolfan Twristiaeth
CG: SN 056392
CYLCHDAITH CARN INGLI
O’r arfordir i
ben y Preseli
Tua 15 milltir
– yr hud nid yr hyd
sy’n cyfri ar y daith hon!
William Jones
01545 580 278
neu
01545 580 746
lex@bevanjones.co.uk
Sadwrn
Ebrill 12
9.45
10.00
Caffi’r Goleudy
Ynys Cybi
CG: SH 649047
MYNYDD TWR ac ARFORDIR YNYS CYBI
Taith gymhedrol ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Ynys Môn gan gynnwys copa Mynydd Twr
Clive James
01286 677 438
Sadwrn
Ebrill 12
9.45
10.00
Caffi’r Goleudy
Ynys Cybi
CG: SH 649047
DRINGO CREIGIAU MÔR
Ffoniwch ymlaen llaw i drefnu offer
Anita Daimond
07968 621 323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Sadwrn
Ebrill 26
9.15
9.30
Maes parcio
Caffi Tanygrisiau
CG: SH 682449

DRINGFEYDD AML-DDRINGEN - A RHAGOR!!
Dringfeydd ar glogwyni’r Oen neu’r Wrysgan
Ffoniwch ymlaen llaw i drefnu neu benthyg offer
***Os bydd yn bwrw, bydd posibilrwydd ymarfer rhaffau o dan ddaear lle mae'n sych!
HEFYD: **Taith gerdded yn cael ei threfnu o'r un lle hefyd (yr un amser)

Myfyr Tomos
01766 540 495

Nos
Sadwrn
Ebrill 26
18.00 20.00 Oakley Arms
Maentwrog
Prydau bar ar gael o 6:00pm
pawb i archebu bwyd ei hun ar y noson
NOSON GYMDEITHASOL
8:00pm: Sleidiau teithiau via ferrata

(llwybrau gyda ceblau ac ysgolion)
yn yr Eidal
gan rai o'r clwb llynedd
Rhagflas o'r Via Delle Bochette - Gorffennaf 2008?
Croeso i bawb
dowch draw am fwyd/peint/sgwrs!

Nos Wener
tan ddydd Llun
Mai 2 - 4
Bythynod Gwyliau
Bank Farm, Horton
Penrhyn Gŵyr
PENWYTHNOS BRESWYL – PENRHYN GŴYR
Tri bwthyn wedi’u harchebu – lle i 14
Pris £40 y pen. Manylion ar y ffurflen archebu

Llew Gwent
01678 540 285
gwent636@btinternet.com
Mercher
Mai
14
10.00
10.15
Man parcio ger
Rhyd-y-sarn ar yr A496
CG: SH 690422
DDUALLT, CLOGWYN Y GEIFR …
… Rhyd-y-sarn a Cheunant Cynfal
(ar y ffordd o Faentwrog i Flaenau Ffestiniog)
Gwyn Williams
01766 810 512
gwyn1williams
@lineone.net
Sadwrn
Mai
17
9.15
9.30
Maes parcio’r Neuadd
Llanbedr, Crughywel
£1 y car
CG: SO 239204
MYNYDDOEDD DUON
Pedol y Grwyne Fawr – Pen Twyn Mawr, Waun Fach, Pen Cerrig Calch, Crug Hywel
a’r Llew Coch! Tua 15 milltir
Rhys Dafis
029 2089 1360
neu 07946 299 940
rhysdafis@aol.com
Penwythnos
Mai
16 - 17
Yn ddibynol ar y
tywydd wrth gwrs!
Cysylltwch ymlaen llaw.
Y WAWR AR YR WYDDFA
Gwersylla neu fag bifi ger Bwlch Glas
Gellir dechrau neu gorffen taith hir yno…
Morfudd Thomas
01286 670 067
morfuddelen@yahoo.co.uk
Nos Lun i nos Wener
Mai
26 - 30
Hostel Ieuenctid
Glenbrittle
Bryniau’r Cuillin
TAITH I YNYS HELEDD (SKYE)
Dwy ystafell wedi’u harchebu – lle i 11. £75 (£15 y noson). Mae na faes pebyll gerllaw i’r rhai sydd am brofi’r chwiwiaid!
Dylan Huw
01286 660 288
neu 07876 286277
dylanhuw@yahoo.com
Enwau erbyn Mai ??
Sadwrn
Mai
31
9.15
9.30
Ger pont Tyn y Maes
Nant Ffrancon
CG: SH 633644
CYMOEDD GOGLEDDOL NANT FFRANCON
Taith gerdded neu cyfle i sgramblo hefyd
Maldwyn Roberts
01286 880 997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Sadwrn
Mehefin
7
9.45
9.57
Arosfan bws yn Aber,
ochr dwyreiniol yr A55
(nid yn y pentref)
TAL Y FAN, BWLCH Y DDEUFAEN, Y DRUM
Yr Aryg a Moel Wnion
Bws Arriva 5 am 9.57 i Dwygyfylchi am 10.12
Clive James
01286 677 438
Mercher
Mehefin
11
10.00
10.15
Ger Eglwys
Dwygyfylchi
CG: SH 736773
ARDAL PENMAENMAWR
Cylchdaith yn cynnwys Foel Lus, Foel Lwyd, Cefn Maen Amor ac i lawr i Gapelulo
Geraint Percy
01248 364 085
Sadwrn
Mehefin
14
9.15
9.30
Ger Llyn Du Bach
ar y B4407 i’r gogledd o Bont yr Afon Gam
CG: SH 746424
DRINGO ‘Dringen Sengl’ (Single Pitch)
Carreg Foel Gron
Amrywiaeth o Diff i HVS
Cyfle i ddysgu arwain nei eilio

Dylan Huw
01286 660 288
neu 07876 286277
dylanhuw@yahoo.com
Ffoniwch ymlaen llaw i drefnu offer
Nos Wener i'r Sul
Mehefin
20 - 22
Gwesty Knighton
Tref y Clawdd
£40 y noson am en-suite, brecwast a phryd nos (Pecyn bwyd ar gael)
PENWYTHNOS BRESWYL – CLAWDD OFFA
Sadwrn: Brompton i Dref y Clawdd
Sul: Kington i Dref y Clawdd
Os am aros cysylltwch â Iolyn Jones
cgaph i sicrhau ystafell
07767 445503 neu 01982 570469
iolynjones@intamail.com
Sadwrn
Mehefin
28

9.15
9.30
Yr Hen Chwarel
Cwmpenmachno
CG: SH 753472
MANOD MAWR O GWMPENMACHNO
I fyny heibio chwarel Rhiw Bach i’r Manod, at Y Ro Wen ac i lawr Ceunant Blaen Cwm

Gareth Wyn ac Eryl Owain
01690 760 332 neu 01690 760 335
bryn@griffiths332.wanadoo.co.uk
Mercher
Gorffennaf
2
9.45
10.00
Maes parcio
Pistyll Aber
CG: SH 661720
PEN LLITHRIG Y WRACH
Taith heibio Llyn Cowlyd i’r copa
Rhan o Wythnos Gerdded Conwy (2-9fed Gorff)
John Arthur Jones
01492 641 203
bodfel@cix.co.uk
Sul
Gorffennaf
6
9.15
9.30
Ger gwaelod
Fan Gyhirich
CG: SN 869 195
CYLCHDAITH PISTYLL ABER
Y Drum, Foel Fras, Garnedd Uchaf, Yr Aryg, Bera Mawr. Taith tua 18km
Rhan o Wythnos Gerdded Conwy
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydyr@aol.com
Sadwrn
Gorffennaf
12
9.15
9.30
Ger capel
Soar y Mynydd
CG: SN 784533
DOETHIE A PHYSGOTWR FAWR
Cerdded asgwrn cefn Cymru
Tua 14 milltir
Dai Thomas
01269 842 151 
dafyddthomas@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
12
9.15
9.30
Troi oddiar yr A539
rhwng Llangollen a
Threfor, heibio’r Sun
DRINGFEYDD ‘SBORT’ a THRADDODIADOL
Chwarel Trefor ger Llangollen
Ffoniwch ymlaen llaw i drefnu offer
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydyr@aol.com
Sadwrn
Gorffennaf
12
9.15
9.30
Trefor a dilyn y lon guli fyny at y chwarel
CG: SJ 234432
YR EGLWYSEG A MYNYDD RHIWABON
Taith hawdd o tua 10 milltir o gwmpas
Mynydd Rhiwabon a Chastell Dinas Bran
Gareth a Gaynor Roberts
01691 718 718
cefncoed@btconnect.com