HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

***Hen Raglen wedi ei harchifo


Dyddiad
2008
Amser Lle Taith Arwain
Cyf. Cych.
Sadwrn
Tachwedd
8
9.15
9.30
Maes parcio isaf Blaenavon
CG: SO086252
PEDOL CWM AFON LLWYD
Blorenge, Trwyn Gilwern a Mynydd Coety
11 milltir
Rhys Dafis
02920 891360
07946 299940
rhysdafis
@aol.com

Sadwrn
Tachwedd
15
9.15
9.30
Ar lôn Arenig i'r
gogledd o Lyn
Arenig Fawr

CG:SH846396
ARENIG FAWR A MOEL LLYFNANT
Pedol - i fyny'r Fawr a rowndio at
Foel Llyfnant ac i lawr at Amnodd Wen
Dylan Edwards
01678 540351
dylanedwards351
@gmail.com

Nos Sadwrn
Tachwedd
15
18.00
18.00
Canolfan Cywain
Y Bala

CG:SH928365
CYFARFOD A CHINIO BLYNYDDOL
Cyfarfod blynyddol o 18.00 tan 19.00
Cinio am 19.15
I ddilyn, Bethan Gwanas yn "Malu awyr agored"
Clive James
01286 677438 
Enwau erbyn
Tachwedd 5ed

Sul
Tachwedd
16
9.00
9.15
Maes parcio'r
Marian, Marian Dolgellau
(pen y Clwb Rygbi)
CADER IDRIS
Symud y ceir i Dŷ Nant (tâl parcio)
Llwybr Pilin Pwn i'r copa, Gau Graig a lawr yh
ôl i Ddolgellau
Alan Hughes
01654 702810
alan.mair
@tiscali.co.uk

Mercher
Tachwedd
19
10.00
10.15
Maes parcio
Cae'n y Coed

1/2m o Dŷ Hyll
CG:SH764577
BETWS Y COED
Cerdded lawr yr afon o Gae'n y Coed i F-y-Coed
Dewch a'ch tocyn aelodaeth i siopa Nadolig!
John Parry
01766 513869
llwynderw
@yahoo.com

Sadwrn
Tachwedd 29

10.00
10.15

Maes parcio
Caffi Bryn Glo
CG:SH736572

MOEL SIABOD
I fyny'r Ddaear Ddu i'r copa...
... cofiwch am y siopa yn Cotswold B-y-C

Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen
@yahoo.co.uk

Sadwrn
Rhagfyr
6
9.15
9.30
Maes parcio
Pwll Gwaelod
CG:SN005399
PRESELI/ARFORDIR GOGLEDD PENFRO
Carn Ffoi a Phenrhyn Dinas
Richard Mitchley
07850 174875
richard
@dragontrails.com

Sadwrn
Rhagfyr
13

10.30

Maes Parcio'r Parc Cenedlaethol ger
Pont y Pandy
dal bws am
10.45
CG:SH879298

Y DDWY ARAN
Bws i Ddrws y Nant yna cerdded heibio
Esgair Gawr a thros y ddwy Aran yn ôl
i Llanuwchllyn

Llew Gwent
01678 540286
gwent636
@btinternet.com

Mercher
Rhagfyr
17
10.00
10.15
Cyfarfod yn
Stryd Wesla
Porthmadog
MOEL Y GEST A'R ALLT WEN
Panad a mins peis wedi'r daith
ym Mhorthmadog
Haf Meredydd
01766 514774
hafm
@hmeredydd.
freeserve.co.uk
Sadwrn
Rhagfyr
27
10.15
10.30
Maes parcio
Ymdd.Gen. Nanmor

CG:SH597462
TAITH Y NADOLIG
O Nanmor i Nant Gwynant (Tâl parcio!)
Delyth Evans
01766 890325
nantdwroer
@btinternet.com
Dyddiad
2009
cyf.
cych.
Lle
Taith
Arwain
Iau
Ionawr
1af

9.15
9.30
Maes parcio
Pen y Pas
YR WYDDFA, DYDD CALAN
Dewis o deithiau... Mwynwyr, PYG, Crib Goch.
Cofiwch rannu ceir (Tâl parcio!)
Gwyn Roberts
01286 870534
gwyn
@penygolwg.plus.com
Nos
Fercher

Ionawr
7
19.30
Plas y Brenin
PWYLLGOR CMC
Clive James
01286 677438
Sadwrn
Ionawr
10
9.15
9.30
Maes parcio
Caffi Ogwen
CG:SH649604
YMARFER TECHNEG EIRA A RHEW!
Cofiwch ddod a chaib a chramponau, rhag
ofn y byddwn yn lwcus!
Geraint Efans
01286 871120
01286 685483
geraint.efans
@constructionplus.net
Mercher
Ionawr
14
10.00
10.15
Maes parcio'r
Caban, Brynrefail
CG:SH561627
LLWYBRAU'R CHWARELWYR
Dilyn hen lwybrau i fyny at Ddeiniolen, Dinorwig a'r Fachwen... Panad wedyn!
Alun Roberts
01286 677208
alungelli
@onetel.net
Sadwrn
Ionawr
17
9.15
9.30
Canolfan Afon
Argoed
CG:SS821951
CYLCHDAITH UWCH CWM AFAN
Angen talu am barcio!
John Rowlands
0t887 625018
rowlandsjm
@yahoo.co.uk
Sul
Ionawr
18
9.15
9.30
Maes parcio
Caffi Tanygrisiau
CG:SH682449
Y MOELWYN O DDYFFRYN MAENTWROG
Symud y ceir i'r cychwyn yn Rhyd y Sarn
(milltir o Danygrisiau)
Alwen Williams
a
Ceri Jones
07789 713833
albiff
@yahoo.co.uk
Sadwrn
Ionawr
31
9.15
9.30
O flaen Eglwys Llanfor
CG:SH938367
MOEL EMOEL A MOEL GOCH
Cylchdaith dros y ddwy Foel ac yn ôl i Lanfor heibio Pentre Tai yn y Cwm a
thros Rhos Dawel
Llew Gwent
01678 540285
gwent636
@btinternet.com
Sadwrn
Chwefror
7
9.15
9.30
Ar ochr yr A5 ger
Glan Dena, Llyn Ogwen
CG:SH668605
SGRAMBLO AR TRYFAN
Sgrambl hawdd ar y wyneb ddwyreiniol
Taith os fydd y tywydd yn anffafriol.
Maldwyn Roberts
ac
Alwyn Williams

01286 880997
07766 830184
maldwynperis
@tiscali.co.uk
Mercher
Chwefror
11
9.45
10.00
Arosfan ar yr A470
ger Trawsfynydd

CG:SH706366
ARDAL TRAWSFYNYDD
Afon Llafar a'r Graig Wen
Gwyn Williams
01766 810512
dylanhuw
@yahoo.com
Sadwrn
Chwefror
14
9.15
9.30
Ger Ysgol Cilycwm
CG:SO753400
MYNYDD MALLAEN
.... a'i feini hynafol. Tua 11 milltir.
Dai Thomas
01269 842151
dafyddthomas
@btopenworld.com
Sadwrn
Chwefror
14 i 21

Canolfan Inchree,
Onich, ger Fort William

INCHREE, YR ALBAN
Lle i 20 (efallai22) mewn 4 caban.
£65.
Enwau erbyn Sadwrn Ionawr 3ydd
Maldwyn Roberts
01286 880997
maldwynperis
@tiscali.co.uk
Sadwrn
Chwefror
21
9.15
9.30
Ar ochr yr A5 ger
Glan Dena, Llyn Ogwen

CG:SH668605
DE'R CARNEDDAU
Taith bedol gan gynnwys Pen yr Ole Wen, Carnedd Dafydd a Charnedd Llewelyn
John Parry
01766 513 869
llwynderw@yahoo.com
Sadwrn
Mawrth
7
10.00
10.15
Maes parcio
Marchlyn
CG:SH605627
PEDOL ELIDIR FAWR
Elidir FAch, y Fawr, Mynydd Perfedd a Charnedd y Filiast
Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen
@yahoo.co.uk
Sadwrn
Mawrth
14
9.15
9.30
Maes parcio
Tafarn y Garreg
CG:SN848171
CWM TAWE
Fan hir, Picws Du, Disgwylfa,
Carreg Goch.
Tua 12-14 milltir
Guto Evans
07824 617131
guto.evans
@btinternet.com
Sadwrn
Ebrill
4
9.15
9.30
Pontneddfechan
ger Tafarn yr Angel

CG:SN900076
RHAEARDRAU CWM NEDD
A CHWM HEPSTE

Tua 11 milltir
Dai Thomas
01269 842151
dafyddthomas
@btopenworld.com

Penwythnos
Mai
8-9

   
Mae angen talu blaendal o fewn pythefnos i gadarnhau y llefydd. Talu'n llawn 8 wythnos cyn y dyddiad.
Enwau cyn gynted a sy'n bosib, os gwelwch yn dda.
PENWYTHNOS
DRINGO YN STANAGE
Lle i 10 yn unig
Anita Daimond
Cysyllter â
Maldwyn Roberts
01286 880997
maldwynperis
@tiscali.co.uk
Penwythnos
Mai
15-17
   
Mae angen enwau y
rhai sydd am aros yn hosteli Llanddeusant a Llwyn y Celyn, er mwyn gallu sicrhau lle

Enwau i Rhys Dafis cyn Rhagfyr 20 OGYDd
O FAN I FAN
Penwythnos o herio’r Bannau – taith yr 20 copa
Rhys Dafis
02920 891360
07946 299940 rhysdafis@aol.com
Wythnos
Gorffennaf
20-26
   
Enwau i Dai Thomas cyn gynted a sy'n bosib, os gwelwch yn dda.
TAITH I'R TATRAS
Gwlad Pwyl
David Thomas
Brynteg, Heol Maesybont
Castell y Rhingyll, Llanelli
SA14 7NA
01269 842151
dafyddtomos@
btinternet.com
Dringo
Bydd dringo ar greigiau yn yr awyr agored yn parhau ar nosweithiau Iau. Er mwyn bod yn hyblyg mae'r trefniant drwy e-bost, neu ffoniwch ymlaen llaw. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Arwelgwydyr@aol.com am fwy o wybodaeth ac i gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio dringo.

Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch Gwyn Roberts ar 01286 870534.