HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Mawrth 2012 i Gorffennaf 2012

Dyddiad
2012
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Mawrth
3
9.15 9.30 Maes Parcio yn
Abergorlech
CG SN 586337
O GWMPAS RHYDCYMERAU, LLANSAWEL ac ABERGORLECH
Taith 12 milltir

Alun Voyle
alun.hwntw@gmail.com
01267 275636

Sadwrn
Mawrth
3
9.30   Cyfarfod ym maes parcio’r Caban, Brynrefail (am 9.30 cyn symud ceir i’r lon gefn uwchben Cwm y Glo MOEL EILIO, MOEL GRON A MOEL CYNGHORION Sian Shakespear
01248 351378
neu 07890 613933, sianetal@tiscali.co.uk
Sadwrn
Mawrth
3
     

NOSON GYMDEITHASOL/
LLUNIAU

nos Sadwrn 3 Mawrth
yn y Caban,
Brynrefail

Sian Shakespear
Creigfryn
Pentir
Bangor
Gwynedd LL57 4EA
01248 351378
neu
07890 613933,
sianetal@tiscali.co.u
Mercher
Mawrth
14
9.30 9.45

Dal y bws X94
am 9.45 yn y Bermo
a chyrraedd Dolgellau
am 10.09
(cofiwch eich tocyn teithio!)

DOLGELLAU I'R BERMO
Taith traws gwlad
heibio Llynnau Cregennen
efo digon o amrywiaeth
pellter 10 milltir
rhyw 5 awr

Gwyn Williams
01766 810512
gwyn1wiliams@lineone.net
Sadwrn
Mawrth
17
    Maes parcio
Sychnant, Conwy
CG SH 759 768
Beicio mynydd
CYLCHDAITH Y DERWYDDON
o gwmpas Tal y Fan

Diwrnod llawn, beicio heriol, gyda elltydd serth a llwybrau creigiog mewn ambell le – i feicwyr profiadol yn unig
Alwen Williams
07789 713833
albiff@yahoo.co.uk
Sadwrn
Mawrth
31
9.15 9.30 Maes parcio isaf
Gwarchodfa Natur
Nant y Coed uwch
Llanfairfechan
CG: SH 695 740
PEDOL PENMAENMAWR A CHONWY
Foel Lus, Alltwen,
a Mynydd Conwy
ac yn ôl dros Dal y Fan
Tua 10 milltir
Rhys Dafis
07946 299940
rhysdafis@aol.com
Sadwrn
Mawrth
31
  10.00 CG: SH 890772 DRINGO
CRAIG TAFARN Y CASTELL
LLYSFAEN
Arwel Roberts
07803 191058
Arwelgwydyr@aol.com
Sadwrn
Ebrill
14
9.15 9.30 Maes parcio
Bethania, Nantgwynant
CG SH 628 507
PEDOL CWM LLAN
Gallt y Wenallt, Y Lliwedd,
copa’r Wyddfa ac i lawr
Allt Maenderyn
yn ôl i Nantgwynant
Richard Roberts
07738 856174
rhisiarttryfan@hotmail.co.uk

Sadwrn
Ebrill
14

9.15 9.30

Glyncorrwg   
Dyffryn Afan
CG 873 984

GLYNCORRWG
Taith cylch i'r gorllewin o'r pentref a rhan o Ffordd Coed Morgannwg.
Tua 12 milltir.
Parcio yn Pyllau Glyncorrwg www.glyncorrwgpondsvisitorcentre.co.uk
Caffi ar agor o 8.30; tai bach; £2 y car

Rhun
Rhun5@aol.com 
07976 599 607 

Mercher
Ebrill
18
9.30 9.45

Maes Parcio
Tal-y-bont, Ardudwy
CG: SH 589 218 

ARDUDWY
Eithinfynydd , Pen y Dinas ( bryngaer), Bwlch y Rhiwgyr, Pont Sgethin, Craig y Dinas ( bryngaer), Cromlech Cors y Gedol, Pont Fadog, dilyn Afon Sgethin yn ôl i Dal-y-bont
Pellter :  10 milltir (amcangyfrif). 

 

Geraint a Meira Jones
01248 364085
Sadwrn
Ebrill
28
9.15 9.30 Maes parcio
Dolrhedyn
Tanygrisiau
CG: SH 683 454
PEDOL CWM ORTHIN
Allt Fawr, Moel Druman, Llyn yr Adar, Bwlch y Rhosydd, Llyn yr Adar, Bwlch y Rhosydd, Moel yr Hydd ac yn ôl heibio Chwarel Wrysgan
Myfyr Tomos
01766 540 495
myfyr@btinternet.com
Sul
Ebrill
29
  10.00 Trofan y bysus
CG: SH 590611
DRINGO
CHWAREL DINORWIG
Dringo sbort – addas i bawb
Arwel Roberts
07803 191058
Arwelgwydyr@aol.com
Mercher
Mai
9
  10.30 Dros y bont yn Llangwm
CG SH 966446
LLANGWM A'R
FOEL GOCH

Llangwm, Yr Orddu, Y Foel Goch, (yna dilyn y gefnen ar hyd y ffin rhwng plwyf Llangwm a Llanfor gyda golygfeydd o ddyffyryn y Ddyfrdwy), Garnedd Fawr, Bwlch y Greigwen, Rhyd yr Ewig, Aeddren Isaf ac yn ôl i Langwm heibio Garthmeilio.
Tua 7 milltir a hanner (12km)
Paned yn y
Country Cooks wedyn
Gwen Evans
01824 707808
gwen.penycae@talktalk.net
Sadwrn
Mai
12
9.30 9.45 Maes parcio’r goedwig
Tyn y Groes, Ganllwyd
CG SH 730 234

 

Y GARN O'R GANLLWYD
Tros y Garn, i Foel Ispri ac yn ôl drwy Gwm Wnin
Tua 8 milltir
Rheinallt Hughes
01341 423043
myfi_rheinallt@btinternet.com
Sadwrn
Mai
12
  10.00 Caffi Tanygrisiau
CG: SH 681 449
DRINGO
Y MOELWYN

Dringo i rai mwy profiadol
Alwen Williams
07789 713833
albiff@yahoo.com
Sadwrn
Mai
26
9.15 9.30 Maes parcio’r
Parc Cenedlaethol
yn Nant Peris
PEDOL PERIS
I fyny’r Elidir Fawr,
Foel Goch, Y Garn,
y Glyder Fawr ac i lawr
i Ben y Pass
… ac os da chi awydd,
cario mlaen i gopa’r Wyddfa
neu dal y bws yn ôl i’r Nant!
Iolo Roberts
01286 678259
ioloroberts289@btinternet.com
Sadwrn
Mai
26
9.15 9.30 Maes parcio
ym mhen
uchaf
Caban Coch
CG: SN 901 615

CWM ELAN
I fyny dyffryn Rhiwnant heibio'r hen fwyngloddiau i Ben Maen-wern.
Ymlaen heibio Llyn Carw a Cherrig Llwyd y Rhestr i Drygarn Fawr.
Yn ol i lawr y llwybr i'r maes parcio.
Tua 6 awr o gerdded

Raymond a Neil
07967 259772
rbryngolau@aol.com

Penwythnos
Mehefin
9-10

      PENWYTHNOS
Y RHINOGYDD

Yn dilyn llwyddiant y penwythnos yn Nhyddyn Llidiart ym 2010 mae Eirlys a Iolyn wedi trefnu penwythnos tebyg eleni.

Bydd lle i rai gysgu yn yr ysbubor ac i eraill wersylla allan a defnyddio cyfleusterau yn y ty, neu fe allent awgrymu llefydd gwely a brecwast cyfagos.
Bydd bwyd yn cael ei baratoi ar gyfer y cerddwyr sydd am ymuno a hwy ar y nos Sadwrn ond bydd rhaid cyfyngu ar y nifer rhag ofn i bob aelod penderfynnu dod!

Trefnir dwy daith – un yn dilyn Taith Ardudwy o Landecwyn i’r Bermo a’r llall yn daith fwy heriol ar hyd y cribau o Drawsfynydd i’r Bermo.

Rhagor o fanylion am y teithiau nes ymlaen.

Bydd croeso hefyd i wersylla yno ar yr 8fed a’r 9fed.

Cysylltwch ag
Eirlys
01341 241391
EirlysWyn@timico.co.uk
neu Iolyn
07767 445503
iolynjones@intamail.com

Manylion llawn ar gael YMA

Sadwrn
Mehefin
16
  10.00 Caffi’r RSPB
CG: SH 207 820
DRINGO
MYNYDD Y TWR
CAERGYBI

Dringo i rai mwy profiadol
Kate Jones
07887 531246
Iau
Mehefin
21
10.30  

Maes parcio Lidl,
Lôn Penamser, Porthmadog

Os nad ydach chi'n teithio o'r gogledd neu'r gorllewin,
cysylltwch ac fe gewch fanylion man cyfarfod arall

MOEL YSGYFARNOGOD
Ardudwy
taith hirddydd haf wedi ei threfnu ar y cyd â Chlwb Dringo Porthmadog
Haf Meredydd
hafm@hmeredydd.freeserve.co.uk
Sadwrn
Mehefin
23
10.30   Maes parcio
Llyn y Fan Fach
CG: SN 799 238

MEINI MELON Y CARREG LAS

TAITH AR Y CYD Â
CHYMDEITHAS
EDWARD LLWYD

Taith egniol o 7.5 milltir dros fynydd agored i weld dau faen melin ar ben y Garreg Las; yn ôl heibio Nant Sali Morys a Llyn y Fan fach.
Gellir ei ymestyn os dymuna rhai.

Ieuan Roberts
01570 422783
madryn783@aol.com

Sadwrn
Mehefin
30
NEU
Sul
Gorffennaf
1
yn dibynnu ar y tywydd

     

HER Y 15 COPA
MEWN 15 AWR
Hyd at 8 o bobol
Mynd o Ben y Pass
am 3.30 y bore.
Dros Crib Goch i'r Wyddfa, lawr i Nant Peris,
Elidir Fawr, Y Garn, Glyderau a Thryfan i Lan Dena, Pen yr Oleu Wen
a'r Carneddau,
draw i Foel Fras
a gorffen ym Mwlch y Ddeufaen SH 721 715
24 milltir / tua 17 awr i gyd.

D.S. MAE'R DAITH HON BELLACH YN LLAWN

Rhys Dafis
07946 299940
rhysdafis@aol.com

Noder: Bydd angen 'cofrestru' efo Rhys ymlaen llaw erbyn 15 Ebrill - y cyntaf i'r felin. Bydd angen i bawb fod wedi mynd dros Crib Goch a Tryfan yn hyderus o'r blaen, yn gerddwyr cryf efo digonedd o stamina. Bydd hawl gan Rhys ddweud 'Na' os bydd o'n gweld na fydd rhywun yn ddigon abl i wneud y daith. Bydd disgwyl i bawb baratoi ac ymarfer teithiau hir sy'n rhan o'r her yn ystod yr wythnosau cynt.
Cysylltwch efo Rhys i drafod.

D.S. MAE'R DAITH HON BELLACH YN LLAWN

Sadwrn
Mehefin
30
  10.00 CG: SH 746 425 DRINGO
CARREG Y FOEL GRON
Y MIGNEINT

Drengen sengl – addas i bawb
Dilwyn Jones
07720 438180
dilwyn4@hotmail.com
Sadwrn
Gorffennaf
7
9.45 10.00 ger Ysgol Sarn Bach CG: SH 304267 LLWYBR ARFORDIR CYMRU
-1
GOGLEDD
 Porth Fawr, o gwmpas Trwyn yr Wylfa
ymlaen am Borth Ceiriad, o gwmpas Trwyn Cilan 
ac i lawr i Borth Neigwl cyn troi yn ol am Sarn Bach.
Taith hamddenol o tua 9 milltir.

 Iolo Roberts
01286 678259
ioloroberts289@btinternet.com
ag
 Anet Thomas
01758 712980
anet311@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
7
9.15 9.30 Maes parcio'r de
Aberaeron (Clwb Hwylio)
LLWYBR ARFORDIR CYMRU
-2
DE
 Cei Newydd, Cwmtudu, Llangrannog
a gorffen naill yn Mhenbryn neu Tresaith

Bydd angengwybod faint sydd yn ymuno
er mwyn trefnu cludiant – cysylltwch

Eileen Cyrry
01559 362253
marthcurry@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
7
  10.00 Caffi Eric
CG: SH 575 405
DRINGO
TREMADOG

Dringwyr profiadol yn unig
Myfyr Tomos
01766 540495
neu
07884 276701
Mercher
Gorffennaf
11
9.45 10.00 Cyfarfod mewn maes parcio
(di-dâl) yn Llanfairfechan
CG: SH 680 750
a dal bws 10:08 yn
Llanfairfechan a
mynd i Gonwy
(cofiwch eich tocyn teithio!)

MYNYDD CONWY
Dilyn Llwybr y Gogledd
dros fynydd Conwy, Bwlch Sychnant,
uwchlaw Penmaenmawr yn ôl
i Lanfairfechan (tua 9 milltir)

MANYLION YMA

Gareth Tilsley
01248 362707
neu
07785 247482
gtilsley@aol.com
Sadwrn
Gorffennaf
14
     

PONTARDAWE
I
AFAN ARGOED


Llwybr Sant Illtud

Bruce Lane

Sul
Gorffennaf
15
10.00   Canolfan
Coed y Brenin
CG:SH 723 265
BEICIO MYNYDD Kate Jones
07887 531246
Awst      

TAITH YR EISTEDDFOD

Ar hyd yr arfordir

Rhun a John
Mercher
Medi
12
10.00 10.10 Maes parcio Porth Amlwch
CG: SH 449 931
CEMAES I BORTH AMLWCH
Dal bws 10.25 o'r Coop, Amlwch, i Gemaes
Caffi yng Nghemaes,
cerdded yn ôl ar hyd llwybr yr arfordir 7.5m,
caffi ym Mhorth Amlwch amser te.
Gwen Richards
01248 810330
07721 864661
gwenrichardsuk@yahoo.com
Penwythnos
Medi
21-23
     

Penwythnos Bannau Brycheiniog
Bydd penwythnos o weithgareddau yng nghysgod Bannau Brycheiniog yn hostel Dan y Wenallt ger Talybont.
Llogwyd yr hostel o’r nos Wener tan fore Sul ac mae’r pris yn £85 y person i cynnwys Gwely nos Wener a nos Sadwrn, Brecwast bore Sadwrn a bore Sul, Pecyn bwyd dydd Sadwrn a dydd Sul a Cinio 3 chwrs nos Sadwrn.
Does dim cyflesterau coginio hunan arlwyol ar gael a ni fydd y gegin ar agor ar y nos Wener. Mae yna degell ac oergell ar gael.
Mae l le i 30.
Manylion o'r gweithgareddau yn agosach i’r dyddiad.
Byddant yn cynnwys taith weddol anodd (tua 18 m) ar y Sadwrn a thaith gerdded haws (tua 9 m) ar y Sul yn dechrau a gorffen yng Nghanolfan Mynydda Bannau Brycheiniog.
Taith trefnir taith beicio lôn tua 100 km drwy Y Fenni draw i’r Gelli ac yn ôl drwy Aberhonddu a thaith beicio mynydd tua 40 km.
Cynhelir Pwyllgor y Clwb ar y nos Sadwrn.

Guto Evans
07824 617131
Guto.evans@btinternet.com

Enwau i Guto cyn gynted a sy’n bosib plis.

Sieciau yn daladwy i
‘Clwb Mynydda Cymru’
i Guto Evans,
Maes yr Helyg,
Heol Nant y Ci,
Saron,
Rhydaman,
SA18 3TP.

Hydref      

PENWYTHNOS SIR BENFRO

Raymond
Hydref      

CWRS CYMORTH CYNTAF
Mae John Parry wrthi’n trefnu cwrs Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg i’w gynnal yng Nghanolfan Rhyd Ddu gan Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru.
Bydd lle i 40 fynychu’r cwrs gyda’r Bartneriaeth yn talu’r ffi ond i aelodau fod yn gyfrifol am dalu am y llety.
Rhagor o fanylion yn agosach at y dyddiad.

John Parry
Tachwedd      

TAITH Y DDAU/
TRI CASTELL

Richard

Tachwedd
17
      Cyfarfod a Chinio Blynyddol
Plas y Brenin
Iolo Roberts
Rhagfyr      

Y BANNAU

Dai Thomas

Teithiau/Trefniadau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr … cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â maldwynperis@tiscali.co.uk
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â mi drwy e-bostio maldwynperis@tiscali.co.uk Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau

Taith danddaearol Bryniau Clwyd
Mae’n fwriad gan y Clwb drefnu gweithgaredd tanddaeaol!
Mae Gwyn Roberts eisoes yn trefnu ‘recce’ hefo’i gefnder, Geraint Jones, Treffynnon i weld os yw’n ymarferol. Y bwriad ydi mynd i lawr siafft mwynglawdd Olwyn Goch ger Helygain / Rhosesmor.
Mae’r siafft yn cysylltu hefo Twnel Milwr sy’n teithio dan fryniau Clwyd. Mae’r Grosvenor Caving Club yn cadw’r hawl ar fynediad i’r siafft. Mae disgwyl i bawb sy’n mynychu’r siafft allu dringo pentwr o ysgolion – oddeutu 600’ ac yn gofyn felly am ffitrwydd gweddol a rhywfaint o brofiad o fod dan ddaear o’r blaen.
Fe geisiodd Clwb Ciniawa Fflint gael mynediad i lawr yno, yn noddedig i godi pres at Steddfod Wyddgrug ond oherwydd gwaharddiadau Iechyd a Dioogelwch ac oedran rhai o’r ymgeiswyr (65+) ni ddigwyddodd y peth!
Yn dilyn ‘recce’ Gwyn gobeithir wneud cais swyddogol er mwyn i aelodau’r Clwb gael y cyfle i chwilota 600’ o dan fryniau Clwyd. Gellir cael lluniau oddiar y we a mae’r llyfryn The Milwr Tunnel yn werth ei ddarllen.

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514424 neu Anita Daimond ar 01492 600414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.


Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

.