HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG


***Hen raglen wedi ei harchifo

Dyddiad
2008
Amser Lle Taith Arwain
Cyf. Cych.
Mercher
Gorffennaf
2
9.45
10.00
Maes parcio
Pistyll Aber
CG:SH661720
PEN LLITHRIG Y WRACH
Taith heibio Llyn Cowlyd i’r copa
Rhan o Wythnos Gerdded Conwy (2-9fed Gorff)
John Arthur Jones
01492 641 203
bodfel
@cix.co.uk

Sul
Gorffennaf
6
9.15
9.30
Ger gwaelod
Fan Gyhirich
CG:SN869195
CYLCHDAITH PISTYLL ABER
Y Drum, Foel Fras, Garnedd Uchaf, Yr Aryg, Bera Mawr. Taith tua 18km
Rhan o Wythnos Gerdded Conwy
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydyr
@aol.com

Sadwrn
Gorffennaf
12
9.15
9.30
Ger capel
Soar y Mynydd
CG:SN784533
DOETHIE A PHYSGOTWR FAWR
Cerdded asgwrn cefn Cymru
Tua 14 milltir
Dai Thomas
(yn lle Guto Evans)
01269 842 151 
dafyddthomas
@btinternet.com

Sadwrn
Gorffennaf
12
9.15
9.30
Troi oddiar yr A539
rhwng Llangollen a Threfor,
heibio’r Sun
DRINGFEYDD ‘SBORT’ a THRADDODIADOL
Chwarel Trefor ger Llangollen
Ffoniwch ymlaen llaw i drefnu offer
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydyr
@aol.com

Nos Iau
Gorffennaf
24
6.00
Oriel Rob Piercy,
Porthmadog
Lansiad llyfr Rob Piercy
Mynyddoedd Eryri
(Gwasg Carreg Gwalch)

Mae arddangosfa hefyd o rai o’r peintiadau sydd yn y llyfr.
Croeso cynnes i aelodau
Clwb Mynydda Cymru a’u ffrindiau/teulu

Sadwrn
Gorffennaf 26

9.15
9.30

Maes parcio'r Parc
Cenedlaethol ger
Pont y Pandy,
Llanuwchllyn
CG:SH879298

Y DDWY ARAN O RYDYMAIN
Bws neu geir i Drws y Nant
(ffordd Dolgellau)
a cherdded yn ôl heibio Esgair Gawr a thros y ddwy Aran (a Glasgwm, efallai)

Llew Gwent
01678 540 285
gwent636
@btinternet

Iau
Awst
7
9.45
10.00
O flaen yr Orsaf Dren Ganolog, Caerdydd wrth gerflun Y Mynydd (Tocyn c. £6.00)
TAITH STEDDFOD CAERDYDD Cefn Onn, Mynydd Caerffili, Craig yr Allt a Mynydd y Garth. Tua 10 milltir o gerdded. Tren i Lysfaen, a thren yn ôl o Ffynnon Taf
Rhian Huws Williams
07789 402655
rhianfoniog
@hotmail.com

Peredur Evans
029 2087 4266
07890 684 180 evanshp
@caerdydd.ac.uk

Mercher
Awst
13

9.45

Cyfarfod yn Stryd
Wesla, Porthmadog
neu yn Llanbedr
am 10.15

CYLCH CRAIG WION
O Gwm Bychan i gyfeiriad Clip, drwy Fwlch Gwilym o amgylch Craig Wion, yn l trwy
Fwlch Tyddiad

Haf Meredydd
01766 514 774
Ffoniwch ymlaen llaw
am fanylion
hafm
@hmeredydd.
freeserve.co.uk

Sadwrn
Awst
16
10.00
Maes parcio’r Parc, Nant Peris
– dal bws 10.25 i Nant Gwynant
(yno am 10.52)
(HANNER) CYLCHDAITH YR WYDDFA Llwybr newydd Cylchdaith Yr Wyddfa, heibio Pont y Wenallt, Pen y Pass (Caffi) ac i lawr heibio Pont y Gromlech i Nant Peris – tafarn!
Clive James
01286 677 438
clivejames
@gwynedd.gov.uk
Nos Wener
Awst
22
5.30
5.45
Ger Pwerdy Cwm Dyli, Nant Gwynant
CG:SH657538
LOCKWOOD’S CHIMNEY
Simnai gul, dywyll … ! Cysylltwch ymlaen llaw i drefnu offer.
Myfyr Tomos
01766 540 495
myfyr
@btinternet.com
Sadwrn
Awst
30
10.00
10.15
Maes parcio
ger Y Caban, Brynrefail
CG:SH561627
LLWYBRAU CHWARELWYR
Taith addas i deuluoedd
yn cychwyn o Frynrefail,
heibio’r Fachwen a drwy Llanberis yn ôl
Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen
@yahoo.co.uk
Sadwrn
Medi
13
9.15
9.30
Maes parcio
yng nghanol
Bethesda
CRIB LEM
Sgrambl gradd 1 ar grib anghysbell yng Nghwm
Arwel Roberts
ac
Alwyn Williams
01492 514 424
07766 830 184
Sadwrn
Medi
13
9.15
9.30
Maes parcio
Porth Einon,
Gŵyr
CG:ST468852
CLOGWYNI DE GŴYR
Taith ar hyd arfordir un o ardaloedd prydferthaf Cymru
Eryl Pritchard
01267 275 568
07917 807 080
eemp
@btinternet.com
Mercher
Medi
17
10.30
10.45
Maes parcio
canol Talysarn
CG:SH488529
DYFFRYN NANTLLE
O gofeb R Williams Parry …
… hyd lwybrau Lleu
Anet Thomas
01758 712 980
anet311
@btinternet.com
Mercher
Medi
17
7.15
7.30
Plas y Brenin
Capel Curig
PWYLLGOR CMC
Trefnu rhaglen, ayyb.
Clive James
01286 677 438
Sadwrn
Medi
27
9.15
9.30
Maes parcio
cyntaf hefo wal o’i gwmpas o dan
Tryfan, Ogwen
CG:SH657602
DRINGO/SGRAMBLO/CERDDED Bydd taith gerdded hefyd – George Jones yn arwain
Anita Daimond
07968 621 323
George Jones
01286 672376
anitacdaimond
@yahoo.co.uk
Sadwrn
Hydref
11
9.15
9.30
Caffi Eric Jones
Tremadog
CG:SH575405
DRINGO
Amrywiaeth o ddringfeydd
Cysylltwch ymlaen llaw i drefnu offer
*Gellir trefnu taith gerdded hefyd
Dilwyn Jones
cyfrifdrosdro
@hotmail.com

Dylan Huw Jones
01286 660 288
07876 286 277
dylanhuw
@yahoo.com
Mercher
Hydref
15
10.15
10.30
Maes parcio
Pont Bethania,
Nantgwynant
MOEL MEIRCH A BWLCH EHEDIAD
Ymestyn y daith i
Ben y Gwryd os bydd amser
John Williams
01766 513 429
johnboderw
@hotmail.com
Nos Wener
Hydref
17
3.15
3.30
Maes parcio
Mynydd Gwefru
CG:SH657602
NAW NOS OLA'
Cerdded i gopa’r Wyddfa
yng ngolau’r lloer gan obeithio am dywydd gwell eleni!
Dylan Huw
01286 660 288
07876 286277
dylanhuw
@yahoo.com
Sadwrn
Hydref
18
9.15
9.30
Pen yr Heol
CG:SN674472
TARDDIAD TWRCH
Blaen Cothi, Lan Fawr, Bryn Brawd, Llyn y Gwaith Carn Fawr.
Tua 12 milltir.
Digby Bevan
01239 851 475
07870 663574
digby.bevan
@virgin.net
Sadwrn
Hydref
25
9.45
10.00
Maes parcio
Caffi Tanygrisiau
CG:SH682449
DIWRNOD AMRYWIOL …
Dringo, sgramblo, gwella sgiliau darllen map neu hyd yn oed daith!
Os yn glawio … dewch a welingtyns a fflachlamp!
Myfyr Tomos
01766 540 495
myfyr
@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
8
9.15
9.30
Maes parcio
isaf Blaenavon
CG:SO086252
PEDOL CWM AFON LWYD
Blorenge, Trwyn Gilwern a Mynydd Coety
11 milltir
Rhys Dafis
029 2089 1360
07946 299940
rhysdafis
@aol.com
Dringo
Bydd dringo ar greigiau yn yr awyr agored yn parhau ar nosweithiau Iau. Er mwyn bod yn hyblyg mae'r trefniant drwy e-bost, neu ffoniwch ymlaen llaw. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Arwelgwydyr@aol.com am fwy o wybodaeth ac i gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio dringo.

Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch Gwyn Roberts ar 01286 870534.