HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif - Mawrth i Gorffennaf 2009

Dyddiad
2009
Amser Lle Taith Arwain
Cyf. Cych.
Sadwrn Mawrth
7
10.00
10.15
Maes parcio Marchlyn
CG: SH 605 627
PEDOL ELIDIR FAWR
Elidir Fach, y Fawr, Mynydd Perfedd a Charnedd y Filiast
Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen@yahoo.co.uk
Sadwrn Mawrth
14
9.15
9.30
Maes parcio
Tafarn y Garreg
CG: SN 848 171
CWM TAWE
Fan Hir, Picws Du, Disgwylfa, Carreg Goch
Tua 12-14 milltir
Guto Evans
m 07824 617131
guto.evans@btinternet.com
Mercher Mawrth
18
10.00
10.15
Maes parcio
Pont Bethania, Nantgwynant
CG: SH 628 507
NANT GWYNANT
Dringor dyffryn
heibio Llyn Gwynant
i Ben y Pass
Paned a bws yn ôl
John Parry
01766 513 869
llwynderw@yahoo.co.uk
Sadwrn Mawrth
21
9.15
9.30
Cyffordd ger Cors y Llyn
CG: SH 483 500
MYNYDD GRAIG GOCH / CRIB NANTLLE
Nebo/Cwm Dulyn
Tyfodd o 609 metr (1998’) i 609.75 metr (2000’)! Dros y Garnedd goch a Chraig Cwm Silyn
Maldwyn Roberts
01286 880 997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Sadwrn Ebrill
4
9.15
9.30
Pontneddfechan,
ger tafarn yr Angel
CG: SN 900 076
RHAEADRAU CWM NEDD
A CHWM HEPSTE
Tua 11 milltir
Dai Thomas
01269 842 151
dafyddtomos@btopenworld.com

Sul
Ebrill
5

9.00
9.15

Canolfan Hamdden
Plas Ffrancon,
Bethesda
CG: SH 621 673

PEN YR OLE WEN
O FRAICHMELYN
O Fraichmelyn, Braich Tŷ Du at Fwlch Pen Pen yr Ole Wen, C Dafydd
(lawr Crib Lem os yn sych)

Cemlyn Jones
01248 605 044
cemlynwjones@yahoo.co.uk

Mercher
Ebrill
15
10.00
10.15
Canolfan Ymwelwyr
Brenig (tâl parcio)
Cerrigydrudion
CYLCHDAITH LLYN BRENIG
Manylion y daith ar
www.hiraethog.org.uk
Tua 9.5 milltir
Arfon Jones
07832 386 483
aj@arfonjones.plus.com

Sadwrn Ebrill
18

9.30
10.00

Caffi Eric Jones, Tremadog
CG: SH 575 405

DRINGO – TREMADOG
Amlddringen (Multipitch)
Ffoniwch ymlaen llaw
i drefnu offer

Dilwyn Jones cyfrifdrosdro@hotmail.co.uk

Sadwrn Ebrill
18
9.15
9.30
Ger yr hen ‘laundry’
Tremadog
CG: SH 563 403
MOEL DDU, BRYN BANNOG … Ymlaen at Foel Hebog os bydd y tywydd yn caniatau
John Williams
01766 513 429
johnboderw@hotmail.com
Sadwrn
Mai
2
9.15
9.30
Maes parcio
gyferbyn a
gorsaf heddlu Bethesda
CG: SH 623 666
DRINGO
CARNEDD Y FILIAST
Amlddringen (Multipitch)
Anita Daimond
07968 621 323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Gwener i
Sul
Mai
6-10

PENWYTHNOS BRESWYL – STANAGE
Aros yn Hostel YHA Hathersage
Yn llawn, ond cysylltwch ag Anita rhag ofn!
Anita Daimond
07968 621 323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Sadwrn
Mai
9
9.40
Clynnog Fawr
ar gyfer bws
9.55 i Lanaelhaearn
CG: SH 415 495
Y GYRNIAU
Taith trwy Gwm Coryn at y Gyrn Ddu, Gyrn Goch a Bwlch Mawr
Llymaid/tamaid yn y Beuno wedyn?
Clive James
01286 677438
clivejames@gwynedd.gov.uk
Mercher
Mai
13
19.30
Plas y Brenin
Capel Curig
PWYLLGOR CMC
Trefnu teithiau ayyb !
Sadwrn a
Sul
Mai
16-17
7.15


9.15
7.30


9.30
Hostel YHA
Llanddeusant
a
Hostel YHA
Llwyn y Celyn
PENWYTHNOS O FAN I FAN
Cerdded 20 copa y Bannau
o’r gorllewin i’r dwyrain
dros ddau ddiwrnod!
Gweler manylion llawnach
Rhys Dafis
029 2089 1360
neu
07946 299 940
rhysdafis@aol.com
Mercher
Mai
20
Ffoniwch Anet
am fanylion
y bws.
ARFORDIR GORLLEWIN MÔN
Dal bws o draeth Trecastell
i Bont Rhyd y Bont
Taith rhyw 4 i 5 awr
Cofier pawb ei docyn bws!
Anet Tomos
01758 712 980
neu
07775 671319
anet311@btinternet.com
Sadwrn
Mai
30
9.15
9.30
Caffi wrth ochr
Llyn Tanygrisiau
CG: SH 681 449
DRINGO
CLOGWYN YR OEN
Craig y Wrysgan, a’r clogwyni uwchben Llyn Tanygrisiau
Amlddringen (Multipitch)
Dilwyn Jones a Myfyr Tomos
cyfrifdrosdro@hotmail.com
myfyr@btinternet.com
Sul
Mai
31
11.00
11.15
Maes parcio
Snowdon Ranger
Tâl parcio!
CG: SH 565 550
LILI’R WYDDFA – CLOGWYN DU’R ARDDU
Taith i weld y lili wen ar y Clogwyn Du
Ar y cyd hefo Clwb Dringo Porthmadog
Gerallt Pennant
01766 514 774
neu
07774 100 910
gp@geralltpennant.com
Sadwrn
Mehefin
6
Amrywiol
Cyfle hefyd i ddringo ar Graig y Geifr
TE PARTI STEDDFOD Y BALA
YR ARAN
Pum taith yn cychwyn o wahanol fannau i gopa’r Aran, cyrraedd am 3 o’r gloch y pnawn
Swper wedyn yng Ngwesty’r Eryrod
Gweler manylion llawnach
Llew Gwent
01678 540 285
gwent636@btinternet
Sul
Mehefin
7
9.15
9.30
Maes parcio
ger Llyn Ogwen
(hefo wal)
CG: SH 659 602
DRINGO – TRYFAN
Amlddringen (Multipitch)
John Parry
01766 513 869
llwynderw@yahoo.co.uk
Sadwrn
Mehefin
13
9.15
9.30
Ger Caffi Parc
Cwm Dâr
Aberdâr
CG: SS 984 037
BLAEN CYNON A RHONDDA FACH
Craig y Bwlch, Ystrad Ffernol a Chawrnant
Tua 12 milltir
Peredur Evans
a
John Rowlands
07890 684180
neu
07887 625018
evanshp@caerdydd.ac.uk
rowlandsjm@yahoo.co.uk
Sul
Mehefin
14
9.15
9.30

Man parcio
ger Rhyd y Sarn
ar yr A496
CG: SH 691 423

CYLCHDRO CWM CYNFAL
I fyny Ceunant Cynfal
i gyfeiriad y Migneint
Alwen Williams
a
Ceri Jones
07789 713 833
albiff@yahoo.co.uk
Mercher
Mehefin
17
 
 
TAITH AR GWCH
I YNYS ENLLI
Croesi i’r ynys am y diwrnod a chyfle hefyd i fynd o amgylch yr ynys yn y cwch cyn dod adre.
Lle i 11 yn unig,
felly y cynta i’r felin …
Haf Meredydd
01766 514 774
hafm@hmeredydd.freeserve.co.uk
Sadwrn Mehefin
20
9.15
9.30
Maes parcio
ger Llyn Ogwen
(hefo wal)
CG: SH 659 602
DRINGO
GLYDER FACH
Amlddringen (Multipitch)
Anita Daimond
07968 621 323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Sadwrn
Gorffennaf
4
9.45
10.00
Maes parcio
ym mhentref Llangwm
CG: SH 966 447
CYLCHDAITH LLANGWM
O’r pentref at Ben y Cerrig, Foel Goch a’r Garnedd Fawr ac i lawr trwy Fwlch y Greigwen.
8 milltir.
Rhan o Wythnos Gerdded Conwy (18 Gorff)
Eryl Owain
01690 760 332
owaintan@hotmail.com
Sadwrn
Gorffennaf
4
9.45
10.00
Maes parcio
Caffi Ynys Lawd
CG: SH 208 820
DRINGO
MYNYDD CAERGYBI
Clogwyni môr
Amlddringen (Multipitch)
Arwel Roberts
ac
Alwyn Williams
01492 514 424
Arwelgwydyr@aol.com

Mercher
Gorffennaf
8

9.45
9.45
Maes parcio
tu ôl i siop
Joe Brown
Capel Curig
CG: SH 721 582
LLWYBR DYFFRYN MYMBYR / FOEL GOCH
Ar hyd y dyffryn i Ben y Gwryd, Llwybr y Mwynwyr a dychwelyd tros y Foel Goch i GG.
10 milltir
Rhan o Wythnos Gerdded Conwy (18 Gorff)
Maldwyn Roberts
01286 880 997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Sadwrn
Gorffennaf
11
9.15
9.30
Beulah
ger
Eglwys Oen Duw
CG: SN 913 522

GODRE’R EPPYNT
Beulah i Gorllwyn
Tua 14 milltir
Pete Evans
01269 832204
neu
07989 258880
evanspetebach@aol.com
Sadwrn
Gorffennaf
18
9.15
9.30
Maes parcio
Tŷ Nant
CG: SH 697 153
DRINGO
CADER IDRIS
Amlddringen
(Multipitch)
Myfyr Tomos
01766 540 495
myfyr@btinternet.com

Dringo Gyda'r Nos
Bydd dringo ar greigiau yn yr awyr agored yn Ogwen yn parhau ar nosweithiau Iau o dydd Iau cynta Mis Mai ymlaen. Er mwyn bod yn hyblyg mae'r trefniant drwy e-bost, neu ffoniwch ymlaen llaw. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Arwelgwydyr@aol.com am fwy o wybodaeth ac i gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio dringo.

Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Anita Daimond ar 01492 600414


Teithiau Eraill a Manylion Pellach

Mynyddoedd yr Atlas, Morocco
Mae
John Parry o Glwb Dringo Porthmadog yn trefnu taith bythefnos i’r Atlas ganol Medi, cost oddeutu £645 am 15 niwrnod efo KE, dau dywysydd. Bydd 12 niwrnod o drecio 46 awr y dydd, 3 niwrnod dewisol o fynd am gopaon (9 awr). Mul i gario eich pac,bwyd yn y pris. 4 nos dan do, 11 nos dan ganfas. Hedfan tua £80 o Luton. Angen blaendal o £200 erbyn diwedd y mis, gostyngiad os bydd mwy na 11 yn mynd. Cychwyn Sul 13 Medi, dychwel Llun 28 o Fedi. Os am fanylion llawn ebostiwch JP ar llwynderw@yahoo.co.uk neu ffonio 01766 513 869.

O FAN I FAN
Penwythnos 16-17 Mai
Cerdded 20 copa y Bannau o’r gorllewin i’r dwyrain dros ddau ddiwrnod. Gellir ymuno am ran o’r daith; trefnir cludiant at geir. Trefnydd: Rhys Dafis, 07946 299940 neu 029 2089 1360 neu rhysdafis@aol.com Gyda chymorth arweinyddion eraill fesul cymal.
Dydd Sadwrn, 16 Mai
Cyfarfod am 7.15 y bore i gychwyn am 7.30 o Hostel YHA Llanddeusant (CG: SN 776 245)
Cymal 1: Llanddeusant i Dafarn y Garreg, Cwm Tawe
Cymal 2: Tafarn y Garreg i Lwyn y Celyn, Libanus.
Dydd Sul, 17 Mai
Cyfarfod am 9.15 y bore i gychwyn am 9.30 o Hostel YHA Llwyn y Celyn, Libanus (CG: SN 973 225)
Cymal 3: Llwyn Celyn i Storey Arms dros Fan Fawr
Cymal 4: Storey arms i Flaen Collwn ger Allt Forgan, Talybont ar Wysg (CG: SO 057 175).

Te Parti Eisteddfod Genedlaethol Y Bala, Dydd Sadwrn Mehefin 6ed
Bydd pump taith yn cychwyn o wahanol fannau i gopa’r Aran Benllyn. Y bwriad yw cyfarfod am de ar y copa am 3 o’r gloch. Byddwn wedyn yn ymlwybro i lawr efo’n gilydd ac mae gwahoddiad i swper wedyn yn Nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn am 7.30. Rydym yn gobeithio codi cyfraniad ariannol at yr Eisteddfod felly fe’ch gwahoddwn i roi cyfraniad personol neu hel noddwyr at eich taith. Cofiwch gysylltu efo’r arweinydd paryhed Y fwydlen.
Taith 1
Cyfarfod yn lle parcio’r Parc Cenedlaethol ger Pont y Pandy, Llanuwchllyn (CG: SH 879 298) am 12.45, i gychwyn am 1 o’r gloch. Arweinwyr: Alwen Williams a Ceri Jones, 07789 713833 neu albiff@yahoo.co.uk
Taith 2
Cyfarfod yng Nghwm Cywarch ger Dinas Mawddwy (CG: SH 854 184) am 11.45, i gychwyn am 12 o’r gloch. Arweinydd: George Jones, 01286 672376 neu jones@penygarth
Taith 3
Cyfarfod yn lle parcio’r Parc Cenedlaethol ger Pont y Pandy, Llanuwchllyn (CG: SH 879 298) am 11.30, i gychwyn am 12 o’r gloch o Llety Wyn, Rhyd y Main (CGrid SH 812 217). Arweinydd: Myfyr Tomos, 01766 540495 neu myfyr@btinternet.com
Taith 4
Cyfarfod yn lle parcio’r Parc Cenedlaethol ger Pont y Pandy, Llanuwchllyn (CG: SH 879 298) am 12.00, i gychwyn am 12.30 o’r gloch o Nant y Barcud, Cwm Cynllwyd (CG: SH 883 262). Arweinydd: Gwyn Williams (Llanrwst), 01492 640912 neu gwyn.j.williamsfuw@btinternet.com
Taith 5
Cyfarfod yn lle parcio’r Parc Cenedlaethol ger Pont y Pandy, Llanuwchllyn (CG: SH 879 298) am 11.30, i gychwyn am 12.00 o’r gloch o’r lle porcio pen Bwlch y Groes (CG: SH 913 232). Arweinydd: Llew ap Gwent, 01678 540285 neu 07966 694337 neu gwent636@btinternet.com
Dringo
Bydd cyfle hefyd i ddringo ar Graig y Geifr (gweler llawlyfr dringo Meirionnydd). Cyfarfod yn lle parcio’r Parc Cenedlaethol ger Pont y Pandy, Llanuwchllyn (CG: SH 879 298). Awr o gerdded o Bont y Pandy at y Graig (CG: SH 874 270). Arweinydd: Arwel Roberts, 01492 514424 neu Arwelgwydyr@aol.com
Swper wedi teithiau’r Aran
7.30., Nos Sadwrn, Mehefin 6ed. Tafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn.
Os gwelwch yn dda a wnewch chi nodi’ch dewis (gweler isod) a’i yrru efo'ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn a siec taladwy i “Clwb Mynydda Cymru” i: Llew ap Gwent, Tŷ’n Gornel, Llanuwchllyn, Y Bala, LL23 7NA, erbyn Dydd Llun, Mehefin 1af.

Dewisiadau: Noder pa un yntai Sglodion neu Datws gyda'ch dewis:

  • Cyw Iâr gyda Chaws a Phinafal £7.75
  • Stec Lleol Syrlwyn £12.95
  • Stec Gamwn gyda Wy neu Pinafal£7.75
  • Ffiled Brithyll gyda Bacwn a Madarch £6.95
  • Cacennau Tatws gyda Syfi, Cennin a Chaws Llŷn £6.95
  • Salad Ham £6.95