HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Gorffennaf i Tachwedd 2009

Dyddiad
2009
Amser Lle Taith Arwain
Cyf. Cych.
Sadwrn
Gorffennaf
4
9.45
10.00
Maes parcio
ym mhentref Llangwm
CG: SH 966 447
CYLCHDAITH LLANGWM
O’r pentref at Ben y Cerrig, Foel Goch a’r Garnedd Fawr ac i lawr trwy Fwlch y Greigwen. 8 milltir. Rhan o Wythnos Gerdded Conwy (18 Gorff)
Eryl Owain
01690 760 332
owaintan@hotmail.com
Sadwrn
Gorffennaf
4
9.45
10.00
Maes parcio
Caffi Ynys Lawd
CG: SH 208 820
DRINGO – MYNYDD CAERGYBI Clogwyni môr
Amlddringen (Multipitch)
Arwel Roberts
ac
Alwyn Williams
01492 514 424
Arwelgwydyr@aol.com
Mercher
Gorffennaf
8
9.45
10.00
Maes parcio
tu ôl i siop Joe Brown Capel Curig
CG: SH 721 582
LLWYBR DYFFRYN MYMBYR /
FOEL GOCH

Ar hyd y dyffryn i Ben y Gwryd, Llwybr y Mwynwyr a dychwelyd tros Foel Siabod i GG. 10 milltir. Rhan o Wythnos Gerdded Conwy (18 Gorff)
Maldwyn Peris
01286 880 997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Sadwrn
Gorffennaf
11
9.15
9.30
Beulah,
ger Eglwys Oen Duw
CG: SN 913 522
GODRE’R EPPYNT
Beulah i Gorllwyn
Tua 14 milltir
Pete Evans
01269 832204
neu
07989 258880
evanspetebach@aol.com
Sadwrn
Gorffennaf
18
9.15
9.30
Maes parcio
Tŷ Nant
CG: SH 697 153
CADER IDRIS
DIWRNOD AML DDEWIS

Cerdded, sgramblo, dringo … rhywbeth at ddant pawb!
Myfyr Tomos
01766 540 495

Sul
Awst
2

9.45
10.00

Maes parcio’r
Parc, Nant Peris
CG: SH 606 583

DRINGO – BWLCH LLANBERIS Amlddringen (Multipitch)
PWYSIG: Dylid cysylltu wythnos ynghynt, i drefnu lleoliad craig, fel gallwn weld pwy sydd eisiau dringo ac i ba safon. Rhaid fod wedi dringo o’r blaen a gyda'r gallu i glymu eu hunain i’r harness, ag ati. Cawn weld sut fydd y tywydd cyn penderfynnu lle i ddringo.

Geraint Efans
01286 871120
neu
01286 685483
swyddfa@geraintefans.com

Mawrth
Awst
4
9.45
10.00
O flaen Eglwys Llanfor
CG: SH 938 367
MOEL EMOEL A’R FOEL GOCH
Cylchdaith dros y ddwy Foel ac yn ôl i Lanfor heibio Pentre Tai yn y Cwm a thros Rhos Dawel
Golygfeydd gwych o faes yr Eisteddfod
Llew Gwent
01678 540 285
gwent636@btinternet.com

Mercher
Awst
5

14.00

STONDIN MYNYDDA AR Y MAES
Alun Ffred Jones, Gweinidog dros Dreftadaeth
yn cyflwyno copi cyntaf o ‘Mynydda’ i Ioan Doyle.
Copïau ar werth am bris gostyngol!

Iau
Awst
6
9.15
9.30
Parcio ar lon Arenig i’r gogledd o Lyn Arenig Fr
CG: SH 845 396
DRINGO – ARENIG FAWR
Cyfle i ddianc o faes yr Eisteddfod!
Amlddringen (Multipitch)
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydyr@aol.com
Mercher
Awst
12
9.15
9.30
Maes parcio
tu ôl i siop Joe Brown, CC
CG: SH 721 582
LLYNNOEDD COWLYD A CHRAFNANT
I Gowlyd a dilyn llwybr am Gefn Cyfarwydd, troi cyn Trefriw am Lyn Crafnant ac yn ôl i G Curig
Gwilym Jackson
01492 582 227
gwilymjackson@
yahoo.co.uk
Sadwrn
Awst
22
11.00
11.10
Gorsaf
Rhyd Ddu
i ddal tren 11.10 i Feddgelert
CG: SH 571 526
MOELYDD HEBOG, YR OGOF A’R LEFN
O orsaf Beddgelert i fyny Moel Hebog, heibio Ogof Owain Glyndŵr, Moel Lefn i lawr i Fwlch y Ddwy Elor – yna dewis, trwy’r goedwig neu darn o grib Nantlle ac i lawr i Ryd Ddu – Cwellyn Arms?
Clive James
01286 677 438
Prynwch Gerdyn Mantais
am £15 (am 5 mlynedd)
ymlaen llaw o orsafoedd
Caernarfon, Porthmadog
neu Blaenau
i gael gostyngiad o 66%!
Sadwrn
Medi
5
9.15
9.30
Maes parcio
ger y llyn, Llanberis
CG: SH 577 605
DRINGO I FERCHED – FACHWEN
Sesiwn blasu dringo i ferched – dim angen profiad.
Cysylltwch ymlaen llaw i drefnu offer.
Anita Daimond
ac
Alwen Williams
07968 621323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Sul
Medi
6
9.45
10.00
Ar y B4401
rhwng Corwen
a
Chynwyd
CG: SJ 064 423
BEICIO MYNYDD – Y BERWYN
Dros y Berwyn i Lanarmon, llwybrau Dyffryn Ceiriog, picnic yn Cefncoed, dros Mynydd Vivod i Lyndyfrdwy a’r ffordd gefn yn ôl i’r man cychwyn! Rhwng 35 a 45 milltir – yn dibynnu ar y coesau!
Gareth Roberts
01691 718718
cefncoed@btconnect.com
Mercher
Medi
9
9.45
10.00
Maes parcio
Craflwyn
ger Beddgelert
CG: SH 721 582
CRAFLWYN A NANT GWYNANT
Haf Meredydd
01766 514 774
hafm@hafmeredydd
.freeserve.co.uk
Sadwrn
Medi
12
9.15
9.30
Caffi Eric Jones Tremadog
CG: SH 576 405
DRINGO – TREMADOG
Amlddringen (Multipitch)
Dilwyn Jones
xxxxx xxx xxx
cyfrifdrosdro@hotmail.co.uk
Nos Wener
Medi
18
19.30
Plas y Brenin
Capel Curig
PWYLLGOR CMC
Clive James
01286 677 438
Sadwrn
Medi
19
9.00
9.15
Maes parcio
tu ôl i siop Joe Brown Capel Curig
CG: SH 721 582
PEN LLITHRIG Y WRACH / PEN YR HELGI DDU
Cerdded at Lyn Cowlyd, tros y ddau gopa gan ddychwelyd heibio Ffynnon Llugwy a’r ffordd Rufeinig yn ôl i G Curig.
10 milltir.
Gwilym Jackson
01492 582 227
gwilymjackson@yahoo.co.uk
Sadwrn
Medi
19
9.15
9.30
Pont Cadwgan uwch Partrishow
CG: SO 268 252
PEDOL Y GRWYNE FAWR
Cylchdaith o gwmpas y Grwyne Fawr Tua 16-17 milltir
Guto Evans
07824 617 131
guto.evans@btinternet.com
Sadwrn
Medi
26
9.15
9.30
Maes parcio
ar y chwith
o’r lôn gul
CG: SJ 233 480
DRINGO
WORLD’S END
LLANGOLLEN

Amlddringen (Multipitch)
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydyr@aol.com
Sadwrn
Hydref
3
9.15
9.30

Maes parcio newydd Beddgelert
CG: SH 588 483

CYMOEDD MOEL HEBOG
Cwm Bleiddiaid
neu
Gwm Meillionen i’r copa,
ymlaen i Gymoedd Cŷd ac
Oerddwr i Feddgelert
Morfudd Thomas
01248 670 067
morfuddelen@yahoo.co.uk
Sadwrn
Hydref
10
 
 
DIWRNOD BLASU
Amrywiol weithgareddau yn y Gogledd, De a’r Canolbarth.
Clive James
01286 677438
Sadwrn
Hydref
10
9.15
9.30
Maes parcio
ger y bont
yn Llandrillo
CG: SJ 035 372
CADAIR BERWYN A CHADAIR BRONWEN
Taith hawdd. Tua 12 milltir
Rhan o’r Diwrnod Blasu
Gareth Roberts
01691 718 718
neu
07773 525 233
cefncoed@btconnect.com
Sadwrn
Hydref
10
9.15
9.30
Caffi Ogwen
(tâl parcio)
CG: SH 649 604
DRINGO – BRAICH TY DU
Amlddringen (Multipitch)
Rhan o’r Diwrnod Blasu
Jeremy Trumper
01766 530 605
Mercher
Hydref
14
9.45
10.00
Maes parcio
Borth y Gest
CG: SH 575 375
GESTIANEIDDIO
Drosodd i Bronyfoel,
llwybr porthmyn i Bentrefelin
ac yn ôl drwy Gors Stumllyn
John Parry
01766 513 869
llwynderw@yahoo.co.uk

Sadwrn
Hydref
17

9.15
9.30
Ger y troad
i Nantymaen
CG: SN 721 582
GARN GRON
Cylch 10 i 12 milltir
Helen a Digby Bevan
01239 851 475
neu
07870 663 574
digby.bevan@virgin.net
Sadwrn
Hydref
24
hyd
Tachwedd
1

 
Hanner tymor yr Hydref(Manylion dros dro!)
MYNYDDA A CHERDDED YN ULAIDH
Croesi ar y Sadwrn o Gaergybi a theithio i Dun na nGall (Donegal), 3 noson mewn hostel newydd yng nghanol y mynyddoedd.
Teithio i ardal Portrush, 3 noson mewn cabannau – Giant’s Causeway, Glens of Antrim, Sperrin.
Teithio i Newcastle am 2 noson – Mynyddoedd Mourne.
Dychwelyd prynhawn Sul o Dun Laoghaire. Bydd angen blaendal o £100 erbyn Medi 1af.
Clive James
01286 677438
Sadwrn
Tachwedd
7
9.15
9.30
Cwm Du, tu ôl i’r Farmers Arms CG: SO 181 238
MYNYDD TROED / MYNYDD LLANGORS
Pedol 9 milltir. Gorffen tua 3.00
(mewn da bryd i weld y gêm am 5.15).
Rhys Dafis
07946 299 940
neu
029 2089 1360
rhysdafis@aol.com
Sadwrn
Tachwedd
14
   
Manylion i ddilyn
DRINGO – CLOGWYN Y CYRAU
Betws y Coed
Anita Daimond
07968 621323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Nos Sadwrn
Tachwedd
14
 
Plas y Brenin
Capel Curig
CYFARFOD BLYNYDDOL
Manylion yn y rhaglen nesaf
Clive James
01286 677438

Teithiau Eraill a Manylion Pellach

Dringo dan do. Pob nos Wener cynta’r mis bydd rhai o aelodau’r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae’r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo.
Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514424 neu Anita Daimond ar 01492 600414.

Dringo gyda’r nos. Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda’r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr ebostio dringo.

Nepal. Mae Padam, brawd Kamal, wedi cyrraedd Beddgelert ac yn aros hefo Sheilagh a Ron uwchben y Bistro tan ddiwedd Medi / dechrau Hydref. Os oes rhywun hefo diddordeb mynd i Nepal, cysylltwch hefo Morfudd Thomas ac fe drefnith i chi gyfarfod â Phadam i’ch helpu hefo unrhyw drefniadau. Tydi Morfudd ddim yn bwriadu mynd y tro yma. Ffoniwch hi ar 01248 670 067 neu ebostio morfuddelen@yahoo.co.uk

Criw dydd Mercher (ag eraill!!!). Os oes unrhyw un yn awyddus i fynd am dro unrhyw bryd yn ystod yr haf (yn enwedig yn ardal Ardudwy!), cysylltwch â Haf Meredydd (01766 514774, hafm@hmeredydd.freeserve.co.uk). Un enghraifft fyddai taith brynhawn o Borthmadog ar y trên i Ardudwy, crwydro am rhyw bedair awr, yna swper cyn dal y trên yn ôl.

DIWRNOD BLASU • Hydref 10fed, 2009
Mae’n fwriad gan y Clwb gynnal cyfres o weithgareddau awyr agored amrywiol ar y dyddiad uchod gyda’r bwriad o gynnig sesiynnau blasu i ddarpar aelodau mewn ardaloedd ledled y wlad.
Yn y De mi fydd na deithiau yn y Bannau dwyreiniol a’r Bannau gorllewinol. Cyswllt – Rhys Dafis.
Yn y Gogledd orllewin mi fydd na daith yn ardal Ogwen. I’w threfnu.
Yn y Gogledd ddwyrain mae na daith eisoes wedi ei threfnu ar y Berwyn. Cyswllt – Gareth Roberts.
Yn y Canolbarth fe drefnir taith. Cyswllt – Iolo ap Gwynn.
Yn ardal Ogwen mi fydd na gyfle i ddringo a sgramblo. Cyswllt – Jeremy Trumper.
Yn Eryri mi fydd na gyfle i fowldro. Cyswllt – Nia Williams.
Bydd manylion llawn ar gael ar yma ar wefan y Clwb ac ar y stondin Mynydda ar faes yr Eisteddfod yn Y Bala.

WYTHNOS HANNER TYMOR • Hydref 24ain – Tachwedd 1af, 2009
Cyfle i fynydda a cherdded ar yr Ynys Werdd. Croesi ar y Sadwrn o Gaergybi a theithio i Donegal (Dun na nGall). 3 noson mewn hostel yno; yna 3 noson mewn cabannau yn ardal Portrush (Giant’s Causeway, y Sperrin a Glens Antrim) yna 2 noson yn Newcastle yn ardal Mynyddoedd Mourne.
Mae angen blaendal o £100 erbyn Medi 1af.
Sieciau’n daladwy i Clwb Mynydda Cymru.
Enwau, Cyfeiriad, Rhif Ffôn a Chyfeiriad e-bost, gyda arian i:
Clive James, Hafan, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd LL55 2SS erbyn Medi 1af 2009.