HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Tachwedd 2010 i Mawrth 2011

Dyddiad
2010
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Tachwedd
6
12.00
12.15
Ar y Maes ym Mhwllheli
LLWYBR ARFORDIR LLŶN
Bws i Lanbedrog,
ymweld ac Oriel Glyn y Weddw
a cherdded yn ôl i Bwllheli.
Swper cyn y ffilm?
John Parry
01766 513869
llwynderw@yahoo.co.uk
Nos
Sadwrn
Tachwedd
6
19.00
Neuadd Dwyfor
Pwllheli
THE WILDEST DREAM (PG)
Conquest of Everest…
Ffilm ddogfen am obsesiwn
George Mallory i ddringo Everest
Tocynnau £4.50 a £3.50 (gostyngol)
Swyddfa archebu tocynnau
Ffôn: 01758 704088
Sadwrn
Tachwedd
6
8.45*
9.00*
Ochr y B4518 ger y
capel, pentref Elan
CG: SN 924 646
CYLCH GRAIG GOCH
Tro uwch llynnoedd Cwm Elan.
Tua 15 milltir.
Bwyd wedyn?
*D.S. Cychwyn cynharach

Bruce Lane
01554 759985
neu
07774 950116
surveysgwalia@btconnect.com

Sadwrn
Tachwedd
13
10.00
 
Sgwar Tremadog
CG: SH 561 401

DRINGO – CRAIG Y GESAIL
Y clogwyni agosaf at Benmorfa
John Parry
01766 513869
llwynderw@yahoo.co.uk
Sadwrn
Tachwedd
13
9.15
9.30
Oakeley Arms
Maentwrog
CG: SH 660 409
Y MOELWYNION
Taith heibio Coed y Bleiddiau am y Moelwynion
*Ystafell newid a chawod ar gael yn y gwesty
Alwen Williams a Ceri Jones
01766 830794
albiff@yahoo.co.uk
Nos
Sadwrn
Tachwedd
13
18.00
yn
brydlon
Gwesty’r Oakeley Arms
Maentwrog
Ffôn: 01766 590277
CYFARFOD A CHINIO BLYNYDDOL
Cyfarfod blynyddol o 6.00 tan 7.00,
cinio am 7.30
Sgwrs i ddilyn
gan Alun Hughes
am ffilmio gemau eithafol
dros gyfnod o chwarter canrif
Alwen Williams
01766 830794
albiff@yahoo.co.uk

Mercher
Tachwedd
17

10.00
10.15
Man parcio newydd
Blaen Cywarch
CG: SH 852 188
CWM CYWARCH
Heibio Bryn Hafod i fyny am y bwlch
at grib Glasgwm / Yr Aran
John Williams
01766 513 429
johnboderw@hotmail.com
Sadwrn
Tachwedd
20
9.15
9.30
Maes parcio ger
Llyn Ogwen
CG: SH 658 602
GLYDER FACH A’R FAWR
Mae’r Glyder Fawr wedi tyfu 1.8 metr ers iddi
gael ei hail-fesur!
Eryl Owain a Gareth Wyn
01690 760 335 a 01690 760 332
owaintan@hotmail.com
Sadwrn
Tachwedd 27
10.00
 
Parc Gwledig
Loggerheads
CG: SJ 198 626
DRINGO
CHWAREL MAESHAFN
Cliff Mathews
01492 543247
cliffrhys@hotmail.com
Sadwrn
Rhagfyr
4
9.15
9.30
Maes parcio
Caffi Bryn Glo
Capel Curig
CG: SH 736 571
MOEL SIABOD
Cylchdaith sy’n cynnwys crib Daear Ddu
Paned yn y caffi wedyn?
Mark Wynn Williams
07825 240 814
ymabdarogan@hotmail.co.uk
Sadwrn
Rhagfyr
4
9.15
9.30
Maes parcio ar hewl
Trefdraeth/Cwm Gwaun
CG: SN 070 374
GORLLEWIN Y PRESELI
Cylchdaith o Gwm Gwaun i gynnwys
Carn Ingli a ‘Thafarn Bessie’, Pontfaen
Richard Mitchley
07850 174875
richard@dragontrails.com
Mercher
Rhagfyr
8
10.00
10.15
Ger y Parc yn Port
CG: SH 569 385
ARDAL PORTHMADOG
Taith werdd. Paned a mins peis wedyn.
Haf Meredydd
01766 514774
neu 07760 283024
Sadwrn
Rhagfyr
11
10.30
Canolfan Dringo Indy
Llanfairpwll
CG: SH 532 713
DRINGO
DIWRNOD BLASU DAN DO

I rai di-brofiad a phrofiadol!
Sadwrn
Rhagfyr
18
9.15
9.30
Maes parcio
ger yr afon
Llandrillo
CG: SJ 035371
Y BERWYN AR DROED NEU AR FEIC
Taith gerdded tua 10milltir
i Gadair Berwyn
Taith feics tua 25 milltir drosodd
i Lanarmon
Llymaid a mins peis yn y Dudley wedyn
Gareth a Gaynor Roberts
01691 718 718
cefncoed@btinternet.com
Mercher
Rhagfyr
29
9.45
10.00
Cilfan ar yr A4085
CG: SH 615 398
TAITH ‘DOLIG
LLANFROTHEN A’R RHYD

(Cilfan ar y top ar y lôn i Lanfrothen)
Paned wedyn yng nghaffi Llanfrothen
Arwyn Jones a Delyth Evans
01766 522 085
a 01766 890 325
Dyddiad
2011
   
Blwyddyn Newydd Dda!
Sadwrn
Ionawr
1
9.15
9.30
Maes parcio
Pen y Pas
YR WYDDFA, DYDD CALAN
Dewis o deithiau …
Mwynwyr, PYG, Crib Goch
Cofiwch rannu ceir neu dewch ar y Sherpa
Maldwyn Peris
01286 880997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Ionawr
7-9
9.15
9.30
Canolfan
Rhyd Ddu
CG: SH 569 526
PENWYTHNOS RHYD DDU
Lle i 24 aros. £20.
Taith ar y Sadwrn a’r Sul
Ymarfer rhew ac eira os bydd na eira!
Enwau erbyn y Cyf Blynyddol!
Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen@yahoo.co.uk
Mercher
Ionawr
12
9.45
10.00
Maes parcio wrth
Ganolfan Talysarn
CG: SH 488 529
MOEL TRYFAN A’R CILGWYN
Anet Thomas
01758 712 980
anet311@btinternet.com
Sadwrn
Ionawr
22
9.15
9.30
TAITH YN Y GOGLEDD
Manylion i ddilyn
Sadwrn
Ionawr
22
9.15
9.30
Maes parcio
ger
Storey Arms
CG: SN 982 203
PEN Y FAN
(a Fan Fawr a Chraig y Fro)
Cylchdaith wedi ei theilwra i’r tywydd!
Rhwng 6 a 10 milltir
Dewi Hughes
02920 891753
neu 07909 930427
dewihughes1@btinternet.com
Sadwrn
Ionawr
29
9.15
9.30
Maes parcio
Nant Peris
CG: SH 607 582
ELIDIR, FOEL GOCH, Y GARN,
LLYN Y CWN

Sylwer:
Dim dringo eira, gan nad oes dim ar ôl!
Arwel Roberts
01492 514424
Arwelgwydyr@aol.com
Sadwrn
Chwefror
5
9.00
9.15
Maes parcio rhad yn
Abergwyngregyn
CG: SH 656 727
UWCH Y RHAEADR FAWR (ABER)
Y Berau, Yr Aryg,
Carnedd Gwenllian, Foel Fras
a’r Drum.
Noson sleidiau wedyn yn yr Hen Felin
Sian Shakespeare
01248 351378
neu 07890 613933
sianetal@tscali.co.uk
Mercher
Chwefror
9
9.45
10.00
Maes parcio
Gorsaf Dolwyddelan
CG: SH 737 521
LLYN Y FOEL A CHWARELI RHOS
Gwilym Jackson
01492 582227
gwilymjackson@yahoo.co.uk
Sadwrn
Chwefror
12
9.15
9.30
Maesnant ar ochr
ddwyreiniol
Cronfa Nant y Moch
CG: SN 775 880
PEDOL AFON HENGWM
Yn cynnwys Pumlumon,
Pen Pumlumon Arwystli,
tarddiad afonydd Gwy a Hafren,
Croesau Hyddgen
Helen a Digby Bevan
01239 851475
neu 07870 663574
digby.bevan@hotmail.com
Sadwrn
Ionawr
29
9.15
9.30
Caffi Ogwen
CG: SH 648 604
DRINGO GAEAF – CWM CNEIFION
Bydd taith hefyd i rai sydd ddim am ddringo
Jeremy Trumper
01766 530605
Sadwrn
Chwefror
19
10.00
10.15
Ger Ysgol Bryneglwys
ger Corwen
CG: SJ 145 472
MYNYDD LLANTYSILIO
Moel Morfydd, Moel Gamelin a phaned yn y
caffi ar Fwlch yr Oernant hanner ffordd. 9 milltir
Gwen Evans
01824 707808
gwen.penycae@talktalk.net
Sadwrn
Chwefror
19-26
Lochy Holiday Park
ger Fort William,
Lochaber
ARDAL FORT WILLIAM, YR ALBAN
Gan obeithio am dywydd ac eira fel y llynedd!
Lle i 24+ mewn cabannau pren. £75.
Enwau erbyn Sadwrn, Ionawr 1af!
Maldwyn Roberts
01286 880997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Sadwrn
Mawrth
12
9.15
9.30
Man parcio
CG: SH 561 389
Gweler - YMA
DRINGO – MOEL Y GEST
Myfyr Tomos
01766 540495
myfyr@hotmail.co.uk
Sadwrn
Mawrth
12
9.15
9.30
Glan afon Sawdde
i’r dwyrain o
Landdeusant
CG: SN 798 239
BANNAU SIR GÂR
Ymarfer map a chyfeiriadu
yn rhan o’r daith, o dan
ofal Dai a Guto.
Angen map OL12
Gorllewin y Bannau (1:25,000)
a chwmpawd!

Dai Thomas
01269 842151
neu 07777 634907
dafyddtomos@btopenworld.com

Gwener
-Sul
Mawrth
18-20
Amryw leoliad
yn Llanberis
LLAMFF
Gwyl Ffilmiau Mynydd Llanberis
Rhagor o fanylion ar eu gwefan:
www.llamff.co.uk

Teithiau Eraill a Manylion Pellach

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â maldwynperis@tiscali.co.uk
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Clive James …
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo (yn y Gogledd) ar greigiau tu allan gyda’r nos (Iau) yn Ogwen.
Cyfarfod yng Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com
ac i gael eich cynnwys ar restr ebostio dringo.
Trefnir cyfleoedd dringo hefyd yn y De. Bydd gwybodaeth eto am y rhain ar wefan y Clwb. a hysbysir aelodau’r De drwy ebost.

Partneriaeth Awyr Agored
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

Penwythnos Bro Gŵyr
Bwriedir aildrefnu’r penwythnos yma yn ystod Mai 2011.

.