HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Tachwedd 2011 i Mawrth 2012

Dyddiad
2011
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Tachwedd
5
9.15 9.30 ym mhen pellaf maes parcio Canolfan Hamdden Casgwent

LLWYBR CWM GWY
O GASGWENT I DINDYRN

A nôl ar hyd Lwybr Clawdd Offa.
Tua 14 milltir

Ena Morris
07890 611737
enamorris@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
5
10.00   Caffi Eric
Tremadog
CG SH 681 449

DRINGO
TREMADOG

Jeremy Trumper
07833 906329

Mercher
Tachwedd
9

9.45 10.00

Gorsaf Dolwyddelan,
CG SH 737 521

DYFFRYN LLEDR A THY MAWR WYBRNANT
Tua 7 i 8 milltir

Gwilym Jackson
01492 582227
gwilymjackson@yahoo.co.uk

Sadwrn
Tachwedd
12
9.15 9.30

Ar ochr yr A5
ger Glan Dena,
CG SH 668 605

Y CARNEDDAU
Taith heriol, tua 10 milltir

Marion Hughes
01824 707099
neu
07792 693541
marionshughes@talktalk.net

Sadwrn,
Tachwedd
19
9.15 9.30

Maes parcio Croesor,
CG SH 631 446

CNICHT A'R MOELWYNION

Sian Shakespear
01248 351378
neu
07890 613933
sianetal@tiscali.co.uk

Sadwrn
Tachwedd
19
  18.00

Gadewch i Sian wybod os ydych chi'n dymuno ymuno yn y noson ac os ydych chi am ddod a sleidiau / lluniau i'w dangos,
ERBYN 9 TACHWEDD

Ffurflen Archebu YMA

NOSON GYMDEITHASOL YNG NGHAFFI CROESOR
I'r anturiaethwyr
'cadair-esmwyth'
mynydda drwy luniau

Lobscows neu gawl llysieuol gyda bara, paned a chymysgedd o gacennau
£7.00 y pen.
I ddilyn
sioeau sleidiau hen ffasiwn a lluniau digidol.

Sian Shakespear
Creigfryn
Pentir
Bangor
Gwynedd LL57 4EA
01248 351378
neu
07890 613933,
sianetal@tiscali.co.uk

Sadwrn
Tachwedd
26

9.15 9.30 Maes parcio
Nant y Gwyddon
CG SS 987 945

Y RHONDDA FAWR
Pellter o tua 10 - 12 milltir
*SYLWER
Dyddiad newydd
(NID 3ydd o Ragfyr)

Aled Elwyn Jones
02920 898009
neu
07977 245485
aledelwyn@hotmail.com
Sadwrn
Tachwedd
26
9.30   Yn yr
Oakeley Arms
Maentwrog

BEICIO MYNYDD
DYFFRYN MAENTWROG
Cylchdaith o amgylch dyffryn Maentwrog, llwybrau coedwig, ffyrdd tarmac a traciau sengl.
Taith i feicwyr mynydd profiadol tua 40km, (haws na'r Epic!) gyda phosibilrwydd o'i gwneud hi'n fwy!!
Pawb i ddod ag offer trwsio a dillad addas a beic mynydd!

Alwen Williams
07789 713833
albiff@yahoo.co.uk

Sadwrn
Rhagfyr
3
10.00  

Penmaenhead
CG SH 880 785

DRINGO
PENMAEN HEAD
Dringo sbort
addas i bawb

Arwel Roberts
01492 514424
Arwelgwydyr@aol.com

Sadwrn
Rhagfyr
10
9.15 9.30 man parcio ger
Graigddu Isaf
oddiar yr A470
CG SH 685 301

Y RHINOGYDD

Myfyr Tomos
01766 540495
neu
07884 276701

Mercher
Rhagfyr
14
10.15 10.30 Gwesty Tan yr Onnen
Beddgelert
CG SH 591 481

ARDAL NANTMOR
Cerdded drwy'r Gymwynas i Nantmor, Carneddi, Capel Anwes, Dolfriog, Cae Ddafydd ac yn ôl
paned wedyn?

John Parry
01766 513869
llwynderw@yahoo.co.uk

Sadwrn
Rhagfyr
17
9.15 9.30

man parcio ar
ben Bwlch Oerddrws
ar yr A470
CG SH 802 170

GLASGWM
A
PEN Y BRYNFFORCHOG

Gareth Roberts
01691 718718
cefncoed@btconnect.com

Mercher
Rhagfyr
28
9.45 10.00 Cilfan ar yr A498
ger Gwaith Copr Sygun
CG SH 604 490

TAITH WEDI'R
NADOLIG
Taith yn ardal Nantgwynant – paned wedyn
yng Nghaffi Gwynant

Delyth Evans
01766 890325
nantdwroer@btinternet.com

2012          
Sul
Ionawr
1
9.15 9.30

Maes parcio
Pen y Pass
CG SH 647 556

YR WYDDFA
DYDD CALAN

Dewis o deithiau
Mwynwyr, PYG, Crib Goch
Cofiwch rannu ceir, neu dewch ar y Sherpa
A chofiwch yr offer iawn
os bydd eira

Maldwyn Peris
01286 880997
maldwynperis@tiscali.co.uk

Gwener
i'r
Sul
Ionawr
6-8
    PENWYTHNOS
YMARFER EIRA A RHEW
YN RHYD DDU

Mae Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu
wedi ei llogi ar gyfer y Clwb,
cost yn £7.50 y noson,
£15 m y penwythnos,
lle i 24 aros
Tafarn o fewn 100 llath!
Dewch ac offer cysgu.
Taith ar y Sadwrn a'r Sul
ymarfer techneg rhew ac eira os bydd y tywydd yn caniatau
Trefnir y penwythnos gan Arwel a Iolo Roberts

Enwau a sieciau, yn daladwy i
'Clwb Mynydda Cymru'
i Iolo Roberts
37 Stryd Margaret,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1NB
IOLO ROBERTS ioloroberts289@btinternet.com

Ffurflen archebu
YMA
Mercher
Ionawr
11
10.15 10.30 Traeth Llanddulas
CG SH 907 787

LLANDDULAS A'R CYLCH
Rhyw 8 milltir

 

Mary Lloyd
01492 516909
maryeileenlloyd@yahoo.co.uk

Sadwrn
Ionawr
21
9.15 9.30

Parcio ar ochr y
ffordd gefn i'r gogledd
o Lyn Arenig Fawr
CG SH 845 395

ARENIG FAWR

Arwel Roberts
01492 514424
Arwelgwydyr@aol.com

Sadwrn
Ionawr
21
9.15 9.30 Craig Cerrig Gleisiad
Bannau Brycheiniog,
CG SN 971222
Y BANNAU
Taith cylch i Fan Frynych a Fan Fawr ( tua 5 milltir) gyda'r opsiwn o barhau i Corn Du a Pen y Fan.
Dewi Hughes Dewihughes1@btinternet.com 02920 891753
Sadwrn
Chwefror
4
9.15 9.30 Sgwar Dolwyddelan,
ger Gwesty'r Gwydyr
CG: SH 735 524,

MOEL SIABOD A
DOLWYDDELAN
Moel Siabod, Bwlch yr Ychen, Carnedd y Cribau, Bwlch y Rhediad ac yn ol i'r pentref heibio'r Castell

Raymond Wheldon
01492 640777
plasgwyn@waitrose.com,
Mercher
Chwefror
8
9.45 10.00 Gorsaf Betws-y-Coed
Maes parcio ger stesion Betws (peth lle i'w gael heb orfod talu)
CG: SH 795565
Toiledau ar un pen ac ella cyfarfod y pen hwnnw

BETWS-Y-COED A
RHYWDDOLION
Croesi Pont y Pair a dilyn yr afon at bont Miners a'i chroesi. Croesi'r A5 a dilyn yr hen ffordd i hen bentref Rhywddolion. Oddi yno at Lyn Elsi ac ella o'i amgylch - yna dychwelyd i'r pentref.
Amcangyfrifir y cymer rhyw 3 i 4 awr.

Eifion Gwyn
01492 640905
eifgwyn@btinternet.com
Sadwrn
Chwefror
18
9.15 9.30 Pentre Llambedr
CG SO 234 228

CRUG HYWEL (Table Top) PEN CERRIG-CALCH, PEN TWYN GLAS a MYNYDD LLYSIAU
Taith tua 11 milltir.

Pens
pens@tonteg37.fsnet.co.uk
07781 501137

Chwefror
11-18
   

WYTHNOS YR ALBAN
Eleni byddwn yn aros mewn cabannau
Loch Tay Highland Lodges
www.lochtay-vacations.co.uk
yn Milton Morenish
ar lan Loch Tay.
Rydym wedi aros yno o'r blaen – diwedd y ganrif ddwethaMae lle wedi ei gadw ar gyfer 24 person
a bydd y gost rhwng £60 a £70

Maldwyn Roberts
ffurflen archebu YMA

Sadwrn
Chwefror
25
9.15 9.30

Maes parcio
ger Blaen Cywarch
CG SH 853 183

ARAN FAWDDWY A'R BENLLYN
Taith yn cychwyn o Gwm Cywarch,
tua 10 milltir
ond gellir ei chwtogi
o wneud y Fawddwy'n unig.

Eryl Owain
01690 760335
owaintan@hotmail.com

Sadwrn
Mawrth
3
9.15 9.30 Maes Parcio yn
Abergorlech
CG SN 586337
O GWMPAS RHYDCYMERAU, LLANSAWEL ac ABERGORLECH
Taith 12 milltir

Alun Voyle
alun.hwntw@gmail.com
01267 275636

Sadwrn
Mawrth
3
     

NOSON GYMDEITHASOL/
LLUNIAU

nos Sadwrn 3 Mawrth
yn y Caban,
Brynrefail

Sian Shakespear
Creigfryn
Pentir
Bangor
Gwynedd LL57 4EA
01248 351378
neu
07890 613933,
sianetal@tiscali.co.u
Mercher
Mawrth
14
9.30 9.45

Dal y bws X94
am 9.45 yn y Bermo
a chyrraedd Dolgellau
am 10.09
(cofiwch eich tocyn teithio!)

DOLGELLAU I'R BERMO
Taith traws gwlad
heibio Llynnau Cregennen
efo digon o amrywiaeth
pellter 10 milltir
rhyw 5 awr

Gwyn Williams
01766 810512
gwyn1wiliams@lineone.net
Mercher
Ebrill
18
9.30 9.45

Maes Parcio
Tal-y-bont, Ardudwy
CG: SH 589 218 

ARDUDWY
Eithinfynydd , Pen y Dinas ( bryngaer), Bwlch y Rhiwgyr, Pont Sgethin, Craig y Dinas ( bryngaer), Cromlech Cors y Gedol, Pont Fadog, dilyn Afon Sgethin yn ôl i Dal-y-bont
Pellter :  10 milltir (amcangyfrif). 

 

Geraint a Meira Jones
01248 364085

Teithiau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr … cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â maldwynperis@tiscali.co.uk
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â mi drwy e-bostio maldwynperis@tiscali.co.uk Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau!

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514424 neu Anita Daimond ar 01492 600414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.


Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

.