HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Tachwedd 2009 i Mawrth 2010

Dyddiad
2009
Amser Lle Taith Arwain
Cyf. Cych.
Sadwrn
Tachwedd
7
9.15
9.30
Cwm Du, tu ôl i’r Farmers Arms CG: SO 181 238
MYNYDD TROED / MYNYDD LLANGORS
Pedol 9 milltir. Gorffen tua 3.00
(mewn da bryd i weld y gêm am 5.15).
Rhys Dafis
07946 299 940
neu
029 2089 1360
rhysdafis@aol.com
Iau
Tachwedd
12
19.00
Canolfan Boulders
Pengam, Caerdydd
DRINGO
CRIW DRINGO’R DE

Croeso i aelodau eraill y Clwb ymuno a’r criw
Rhys Dafis (gweler uchod)
neu
Rhian Huws Williams rhianfoniog@hotmail.com
Sadwrn
Tachwedd
14
10.00  
Caffi ‘Cabin y Pair’
Betws y Coed
DRINGO – CLOGWYN Y CYRAU
Betws y Coed

Dringo tu mewn os
ydi’r tywydd yn wlyb
Anita Daimond
07968 621323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Sadwrn
Tachwedd
14
9.15
9.30
Maes parcio
Caffi Bryn Glo
CG: SH 736 572
MOEL SIABOD
I fyny’r Ddaear Ddu i’r copa …
… cofiwch am y siopa yn Cotswold, BYC

Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen@yahoo.co.uk
Nos Sadwrn
Tachwedd
14
18.00
Plas y Brenin
Capel Curig
CINIO & CYFARFOD BLYNYDDOL
Cyfarfod blynyddol o 6.00-7.00
Cinio am 7.30
I ddilyn
sgwrs gan Jeremy Trumper
Clive James
01286 677438

Enwau erbyn 9 Tachwedd!!
Sul
Tachwedd
15
10.15
10.30

Maes parcio
Ty Nant
CG: SH 697 153

CADER IDRIS
Taith fer os ydych ar eich ffordd adref i’r De!
Cysylltwch ar y ffôn ymlaen llaw os gwelwch yn dda
Myfyr Tomos
01766 540495
Mercher
Tachwedd
25
Cyfarfod yn Stryd Wesla am 10
os yn dod o’r gogledd, neu yn yr
arosfa yng Nglan y Wern i’r de o Dalsarnau erbyn 10.20. Cyf grid: SH 607 348
MOEL YSGYFARNOGOD

NODER: gohiriwyd y daith hon ar y 18fed, oherwydd y tywydd
Haf Meredydd
01766 514774
hafm@hmeredydd.freeserve.co.uk
Sadwrn
Tachwedd
28
DRINGO
AWESOME WALLS
Cysylltwch i drefnu ceir …
Anita Daimond
07968 621323
anitacdaimond@yahoo.co.uk
Sadwrn
Tachwedd
28
10.30
Canolfan Boulders
Pengam, Caerdydd
DRINGO
CRIW DRINGO’R DE

Croeso i aelodau eraill y Clwb ymuno a’r criw
Rhys Dafis (gweler uchod)
neu
Rhian Huws Williams rhianfoniog@hotmail.com
Sadwrn
Tachwedd
28
9.15
9.30
Maes parcio
Cae Clyd
CG: SH 708 443
MANOD MAWR
Dewch a fflachlamp rhag ofn bydd y tywydd yn sal
Alwen Williams a Ceri Jones
01766 830794
albiff@yahoo.co.uk
Sadwrn
Rhagfyr
5
9.15
9.30
Cwmtydu, wrth
yr odyn a’r afon
CG: SN 576 356
ARFORDIR CEREDIGION
Cerdded rhan newydd llwybr yr arfordir
Angen trefnu ceir … rhowch wybod erbyn nos Iau, Rhagfyr 3ydd os yn bwriadu dod
Eileen Curry ac Emyr Hywel
01559 362253 / 01239 810045
marthcurry@btinternet.com
emyr@uku.co.uk
Mercher
Rhagfyr
9
10.00
10.15
Cyfarfod ger y Caffi
yn Nhanygrisiau
CG: SH 682 449
CWMORTHIN a MOEL YR HYDD
Pedol neu hanner pedol Cwmorthin …
a mini sgrambl!
John Williams
01766 513429
johnboderw@hotmail.com
Sadwrn
Rhagfyr
12
9.15
9.30
Maes Parcio
Ysgol Llanfachreth
CG: SH 756 225
RHOBELL FAWR
o Lanfachreth
Rheinallt Hughes
01341 423 043

myfi_rheinallt@btopenworld.com
Mawrth
Rhagfyr
29
10.15
10.30
Ger hen ysgol Golan
CG: SH 523 426
Taith y Nadolig
UCHELDERAU GOLAN

Cylchdaith o Golan ..
...paned wedyn?
Gwyn Williams
a
Delyth Evans
01766 810 512
01766 890 325
Dyddiad
2010
Cyf.
Cych.
Lle
Taith
Arwain

Gwener
Ionawr
1

9.15
9.30
Maes Parcio
Pen y Pass
YR WYDDFA, DYDD CALAN
Dewis o deithiau … Mwynwyr, PYG, Crib Goch
Cofiwch rannu ceir! (Tâl parcio!)
Gwyn Roberts
01286 870 534
gwyn@penygolwg.plus.net

Penwythnos
Ionawr
8-10

9.15
9.30
Canolfan Rhyd-Ddu
CG: SH 649 604
PENWYTHNOS RHYD DDU
Taith ar y Sadwrn a’r Sul
Ymarfer rhew ac eira os bydd na eira!
Morfudd Thomas
01248 670067
morfuddelen@yahoo.co.uk
Nos
Sadwrn
Ionawr
9
Canolfan Rhyd-Ddu
Ar ôl y daith
Pwyllgor CMC
Clive James 01286 677438
Mercher
Ionawr
13
9.45
10.00
Arosfa gerllaw
Castell Penrhyn
CG: SH 598 708
LLANDYGAI A THREGARTH
Taith hawdd!
John Parry
01248 713993
PWYSIG: Newid i'r daith wreiddiol ar Ionawr 16eg - manylion bellach fel a ddangosir isod
Sadwrn
Ionawr
16
9.15
9.30

Tu allan i dafarn
Tai'r Bull, Pentre Libanus
ar yr A470
CG: SN 995 260


PEN Y FAN - o Libanus
Oherwydd y tywydd, newidiwyd y daith wreiddiol. Mae hyn er mwyn gallu manteisio ar y tywydd a dringo mynydd uchaf y de mewn eira ar y naill law, tra bod cyrraedd y man cyfarfod yn haws a mwy diogel ar y llaw arall.

Bruce Lane
01554 759985
07774 950116
surveysgwalia@btconnect.com


Cofiwch fod angen dillad ar gyfer tymheredd o dan y rhewbwynt ar hyd y daith.
Hefyd, bydd angen ffyn cerdded / cramponau.
Ffoniwch os am gyngor am ddillad / offer.

Rhowch wybod iddo erbyn nos Wener 15 Ionawr, os ydych yn dod ar y daith

Sadwrn
Ionawr
23
9.15
9.30
Maes parcio'r Neuadd
Goffa, Penmachno
CG: SH 791 507
RO WEN A RO LWYD
Taith gweddol hawdd
Sian Rhun a Ffion Griffiths
01690 760332
bryn@griffiths332.wanadoo.co.uk
Sadwrn
Ionawr
23
9.15
9.30
Caffi Ogwen
CG: SH 609 604
Dringo - OGWEN
Os bydd eira, efallai gyli neu sgrambl
Anita Daimond
07968 621 323
anitadaimond@yahoo.co.uk
Sadwrn
Chwefror
6
9.15
9.30
Rose & Crown,
Eglwysilan
CG: ST 106 889
PEDOL SENGHENNYDD
Mynydd Meio, Y Bryn, Mynydd Eglwysilan …
… tafarn i wylio’r gêm!
Rhys Dafis
07946 299 940 neu 029 2089 1360
rhysdafis@aol.com
Mercher
Chwefror
10
Tren
9.36 o Bwllheli
9.58 o Borthmadog
AR Y TRÊN …
A thaith wedyn!
Cysylltwch ymlaen llaw i drefnu
Arwyn Jones
01766 522085
arwyn@mathemateg.co.uk
Sadwrn
Chwefror
13-20
Cytiau Pinebank,
Aviemore,
Cairngorm
AVIEMORE, CAIRNGORM,
YR ALBAN

Lle i 24 mewn 4 caban. £95.
Enwau erbyn Sadwrn, Ionawr 3ydd
Maldwyn Roberts
01286 880997
maldwynperis@tiscali.co.uk
Sadwrn
Chwefror
13
9.15
9.30
Maes parcio ger y Warws,
Beddgelert
CG: SH 588 482
OGOF OWAIN GLYNDWR
Moel yr Ogof a Moel Lefn
Jeremy Trumper
01766 530 605
Sadwrn
Chwefror
27
9.30
9.45
Maes parcio ger
Llyn Ogwen
CG: SH 653 603
Y GARN, ELIDIR FAWR
A NANT FFRANCON

Gwilym Jackson
01492 582 227

gwilymjackson@yahoo.co.uk
Sul
Mawrth
7

*NEWID
9.15
9.30
Trofan bysus Dinorwig
CG: SH 590 610
LLAMFF - DRINGO - DINORWIG
Cawn weld os fydd y ffens wedi ei dymchwel!

Sylwer - Newid Dyddiad
Arwel Roberts
01492 514 424
Arwelgwydr@aol.com
Sadwrn
Mawrth
6

Gohiriwyd
9.15
9.30
Cilfan y Grochan
Bwlch Llanberis
CG: SH 621 570
CWM GLAS A
CHLOGWYN Y PERSON

Sgrambl gradd 2 ... addas i rai sydd am ddechrau ymestyn eu ffiniau. Ffoniwch i drwfnu offer

SYLWER - GOHIRIWYD
Dylan Huw Jones
01286 831 344
dylanhuw@yahoo.com
Sadwrn
Mawrth
6
9.15
9.30
Cwm Giedd,
Comisiwn Coedwigaeth
CG: SN 792 127
GODRE’R MYNYDD DU
Y Giedd, Carreg yr Ogof,
Garreg Las, Y Twrch
a’r Gwys Fawr. Tua 12 milltir
Guto Evans
m 07824 617131 guto.evans@btinternet.com

Teithiau Eraill a Manylion Pellach

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith. Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â maldwynperis@tiscali.co.uk
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Clive James …
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com

Dringo dan do. Pob nos Wener cynta’r mis bydd rhai o aelodau’r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae’r
nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534. Mae Arwel Roberts a’r criw dringo hwythau yn dringo dan do bob nos Iau yn ystod y gaeaf ar amrywiaeth o waliau dringo yn y Gogledd Orllewin. Cyfarfod am 7 o’r gloch. I gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio neu am wybodaeth pellach, yna cysylltwch ag Arwel ar 01492 514424 / Arwelgwydr@aol.com

Dringo dan do yn y De. Yn dilyn llwyddiant y Diwrnod Blasu mae dau sesiwn dringo yng Nghanolfan Boulders, Pengam, Caerdydd wedi’i
trefnu … nos Iau, Tachwedd 12fed am 7 o’r gloch a bore Sadwrn, Tachwedd 28ain. Mae croeso i aelodau eraill y Clwb ymuno a’r criw dringo (a chael hyfforddiant os heb ddringo o’r blaen). Os am wneud, rhowch wybod i Rhys Dafis neu Rhian Huws Williams.

LLAMFF 2010 (5-7fed o Fawrth). Gŵyl Ffilmiau Mynydd Llanberis … rhagor o fanylion i ddilyn.

Penwythnos Dringo a Cherdded, Bro Gŵyr, 14 - 16 Mai, 2010.
Trefnydd:  Guto Evans.
Llogwyd hostel YHA Porth Einon. Mae lle i 26 aros, a chegin a chyfleusterau eraill. Y gost yw £40 y pen am y penwythnos heb gynnwys bwyd. Mae tafarn leol sy’n gwneud bwyd, a siop pysgod a sglodion. Mae Bro Gŵyr yn enwog am y dringo, y mwayfrif yn ddringen sengl. Bydd llanw uchel ar y penwythnos yma, a’r penllanw yn gynnar yn y bore, felly digon o gyfle i ddringo ar y clogwyni yn ystod y dydd. Bydd Guto wedi paratoi llawlyfr ynglŷn â graddfa’r dringfeydd. Ceir llawer o lwybrau diddorol yn yr ardal hefyd, yn fryniau ac arfordir, a bydd cyfle i fynd i Ben Pyrod (Worm’s Head) gan fod y llanw mor isel, neu Burry Holm gyda’i oleudy haearn (yr un olaf yn Ewrop). I sicrhau lle, enwau i Guto erbyn diwedd Tachwedd os gwelwch yn dda. Cyntaf i’r felin.
guto.evans@btinternet.com  07824 617131  Mi fydd na ffurflen archebu hefo'r rhaglen nesaf.

Haute Route
Mae Gareth Roberts, Glynceiriog a diddordeb gwneud yr Haute Route yn ystod mis Ebrill, 2010. Diddordeb? Cysylltwch a fo ar cefncoed@btconnect.com  neu 01691 718718.

Diddordeb cerdded yn Llydaw?
Cysylltwch a Cemlyn Jones, cemlynwjones@yahoo.co.uk , 01248 605044. Mae mewn cyswllt ag Albert o Kemper, sy'n rhugl ei Gymraeg a mae'n barod i drefnu teithiau i aelodau o'r clwb.