Yr Wyddfa o Rhyd Ddu 4 Awst

Ymgasglodd criw dethol o'r rhai oedd wedi cael digon o fod ar faes y Steddfod ar faes parcio Rhyd Ddu, ac oddi yno - dan arweiniad George Jones - aed am gopa'r Wyddfa. Er gwaethaf rhagolygon tywydd llai na pherffaith cafwyd ambell olygfa o'r copa cyn dilyn llwybr y Snowdon Ranger am i lawr. Dilynwyd arweiniad Alun Roberts ar draws y corsydd yn ôl i faes parcio Rhyd Ddu. Diwrnod difyr.

Lluniau gan Iolo (apG) ar Fflickr 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

1/3/17 16:43