Hel arian i'r steddfod 11 Mehefin

Bu cyfres o deithiau cerdded noddedig i gopa'r Wyddfa ar Fehefin 11eg 2005, i godi arian at yr Eisteddfod. Cyfanswm o 141 o aelodau ar y copa!

Diolch i bawb a gymerodd ran, ac yn arbennig i Alun Roberts am drefnu.

Lluniau gan Gwyn Williams, Chwilog o'r daith o Ryd Ddu dan arweiniad Gwyn ac Anet ar Fflickr 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

1/3/17 16:43