HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Fan Fir, Fan Brycheiniog... Gyhirych 11 Chwefror


Gair gan yr Ysgrifennydd Aelodaeth a Chyffredinol - "Roedd y profiad ymuno ag ein aelodau brwydfydig yn y De yn un plesurus ag egniol. Fel canlyniad mae gen i enw darpar aelod newydd - gan atgoffa POB arwinydd gymryd enw UNRHYW unigolyn ar unrhyw daith sydd ddim yn aelod Llawn (h.y wedi talu £15) ac anfon manylion i mi trwy ymholiadau@clwbmynyddacymru.org. Hefyd ymunodd cyn gyfaill ysgol Alun Puw, Tywyn, efo ni diwedd y daith – darpar aelod newydd arall sydd am ddringo Mont Blanc eleni. Hefyd roedd cyfartaledd oed y cerddwyr yn is nag yn y Gogledd o bell! "

Lluniau gan Rhys Dafis ar Fflickr