Moel Yci 13 Rhagfyr

Pedwar gyrhaeddodd Rhiwlas ar bnawn Mercher digon garw - John Arthur, Gwyn Chwilog, Arwyn ac Anet. Gan ei bod yn amser cinio cyn cychwyn a'r tywydd yn ddiflas dyma fwyta'n brechdana o gwmpas y bwrdd yng nghartre Gwen efo potiad mawr o goffi. Gwaraidd iawn!

Heb fwy o esgus i loetran i ffwrdd a ni tros FoelyCi mewn gwynt oedd yn peri i ni afael yn ein gilydd rhag cael ein chwythu i ffwrdd. Mi wellodd petha wedyn wrth ddilyn hen lwybrau chwarelwyr difyr iawn a chyrraedd yn ôl cyn iddi dywyllu i fwynhau potiad arall o goffi gan Gwen.

Adroddiad Gwen Aaron 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

1/3/17 16:43