HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo simdde Lockwood 15 Medi


Ar nos Wener braf, cyfarfu 11 aelod i ymbalfalu yng nghrombil Clogwyn y Bustach. Ni welwyd golau dydd tan y bore canlynol! Y criw oedd: Myfyr, Gwyn, Maldwyn, Charli, Digby, Rhodri, Dilwyn, Raymond, Cemlyn, Rhodri (Doc) a Dylan ? Ond, llwyddwyd i gyrraedd Pen y Gwryd cyn stop tap gyda llaw???

Roedd Dydd Sadwrn yn brafiach fyth, felly, yn ôl a ni i'r Simdde!

Myfyr, Gwyn (mae angen sbio ein pennau!), Alwen, Ceri, Ger, Anita, Arwel, Gareth a hefyd Bethan Gwanas. Cyrraedd y top cyn nos heddiw. Llawer o chwysu, bytheirio a lot, lot o hwyl. Os am adroddiad cynhwysfawr, ceisiwch gael copi o'r Herald Cymraeg, Medi 20fed.

Diolch i bawb.

Adroddiad gan Myfyr Tomos

Lluniau gan Myfyr a Gwyn Roberts ar Fflickr