Dringo ar Garnedd y Filiast 2 Mai

Y dingwyr:

Anita Daimond
Gareth (Cefncoed)
Nia
Dylan Huw Jones
Alan Jones
Rhodri
Arwel
Guto
Jeremy
Dilwyn
Alwyn
Janet Buckles

Wedi cael tywydd braf ond dim rhy heulog! Graig i ni ein hunain yn y bore - sydd reit dda i benwythnos gwyl banc yn Eryri. Diolch i'r dringwyr profiadol am arwain a helpu gofalu am y llai profiadol. Mi roedd digon i ddiddori rhai ohonym ar Red Slab a mi wnaeth rhai fentro yn uwch ac yn adrodd yn ôl yn bositif am White Lightening.(Dim y seidar o be' dwi'n dallt!)

Adroddiad gan Anita Daimond

Lluniau gan Dilwyn ar Fflickr

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03