HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Pedol Elidir Fawr 7 Mawrth


18 + Mo Jo (sef ci defiad Anita!)

Tywydd garw! Roedd yn oer, gwyntog a gwlyb a dipyn o hen eira a hwnnw'n llithrig mewn mannau.
Roedd 2 darpar aelod newydd.

Adroddiad gan Maldwyn Roberts

Dim lluniau!