Cyfarfod Blynyddol a Chinio, Plas y Brenin 14 Tachwedd

Cafwyd sgwrs ddifyr gan Jeremy Trumper yn dilyn y cinio blasus

Yn ôl ei arfer, bu Gerallt Pennant yn weithgar gyda'i gamera yn ystod y noson.
Detholiad ganddo ar Fflickr

Doedd neb yn ddiogel!

Sylwadau ar Y Gweplyfr?
 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03