HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

"O Fan i Fan" 15-17 Mai


“O FAN I FAN”
Penwsnos 15 – 17 Mai 2009

Wele’n cychwyn ddau ddeg naw
O gerddwyr dewr mewn gwynt a glaw!
Wele Rhys yn daer ei fron
Am heulwen ar yr hirdaith hon ...
Mynd y maent i roi eu troed
Ar drec na wnaeth y Clwb erioed;
Antur enbyd yw eu rhan,
Ond Duw a’u deil o Fan i Fan.

Llen o niwl a glaw drwy’r dydd,
Dibynnu’n llwyr ar gwmpawd sydd:
Codai corwynt mawr o’r De
A godai’r cerddwyr fyny i’r ne!
Gwlychu’n ddiflas ar eu hynt,
A brwydro’r grib ym mraich y gwynt;
Dal i fynd yn bell, bell, bell
Rhwng byw a bod, er gwaeth er gwell.

Wele’n cyrraedd ddau ddeg saith
O gerddwyr dewr at ben y daith;
Lleisiau llon o’r grib a geir
’Rôl oes o daith yn gweiddi “Ceir!”
Er gwaetha’r difrod wnaed i rai,
Roedd mawr foddhad ar ganol Mai
O goncro’r Bannau bob yn un,
A phawb yn frenin arno’i hun.

AMSERLEN

7.15 Hostel Llanddeusant
Waun Lefrith
Picws Du / Fan Sir Gâr
Fan Foel
Fan Brycheiniog
Fan Hir
10.30 Tafarn y Garreg
Fan Gyhirych
Fan Fraith
15.30 Bwlch y Duwynt
Fan Nedd
Fan Llia
Fan Dringarth
Fan Frynych
18.45 Hostel Llwyn y Celyn

10.00 Gadael Llwyn y Celyn
Craig Cerrig Gleision
Fan Fawr
12.30 Storey Arms
Corn Du
Pen y Fan
Cribyn
14.30 Bwlch y Fan
Fan y Big
Waun Rudd
Fan Las
Fan Ddu
17.30 Blaen Collwn (maes parcio)

Lluniau gan Nia Williams, Pens Jones, Gaenor Roberts a Sioned Lewis ar Fflickr

1 Wele'n cychwyn
2 Wele Rhys
3 Llyn y Fan Fach
4 Bannau Sir Gar
5 Fan Foel gythreulig
6 Tafarn y Garreg
7 Fan Gyhirych
8 Ysbaid Braf
9 Bwlch y Duwynt
10 Fan Nedd
11 Maen Llia
12 Fan LLia-Dringarth
13 at Corn Du
14 Llwyn y Celyn
15 Llwytho Carbs
16 Craig Cerrig Gleisiad
17 am Fan Fawr
18 Fan Fawr
19 Pen y Fan
20 Pen y Fan
21 Bwlch y Fan
22 Fan y Big
23 Nôl at Fan y Big a Cribyn
24 Cwm Oergwm
25 Waun Rudd
26 Fan Las
27 am Fan Ddu
28 Blaen Collwn Ni-No
29 O diar (Twll yn y Fan? - sori. Gol.!)
30 Mynyddwyr Deheuol
31 Mynyddwyr Gogleddol