Craig y Forwyn (World's End), Llangollen - Dringo 26 Medi

Diwrnod sych heulog a chraig gynnes braf. Be gew chi'n well? Dyna sut yr oedd hi ar glogwyni calchfaen mynydd Eglwyseg. Cyfle i ddringo nifer o ddringfeydd byrion diddorol a mwynhau yr haf bach mihangel. Yna pheint yn y Britannia wrth droed Bwlch yr Oernant cyn cychwyn am adref.
Diolch i Gareth, Jeremy, Marian, Rhodri a Sián.

Adroddiad gan Arwel

Lluniau gan Gareth ag Arwel ar Fflickr

 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03