HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo Clogwyn yr Oen 30 Mai


Arwel, Alan, Cliff, Jeremy, Alwen, Myfyr a finau yn cyfarfod wrth ymyl Llyn Tanygrisiau ar fore heulog braf a phenderfynu y byddai Clogwyn yr Oen yn le distaw i ddringo. Nid oedddym wedi disgwyl gweld rali hen geir y Three Castles Welsh Classic yn mynd i fyny i Lyn Stwlan tua amser cinio, na'r 40 o ddringwyr eraill a gyrrhaeddodd o rhywle ganol bore! Ond er hyn roedd digon o le i ddringo ar y graig ac roedd gweld y ceir yn ddiddorol i ryw raddau.

Cafwyd diwrnod llwyddianus dros ben gyda nifer helaeth o ddringfeydd yn cael eu cwblhau ar Glogwyn yr Oen ac hefyd ar Graig Fach

Adroddiad gan Dilwyn

Lluniau gan Dilwyn ar Fflickr

Lluniau:

01 - Clogwyn yr Oen
02 - Arwel, Cliff ag Alan ar Thumbilina
03 - Myfyr ar Slack
04 - Jeremy ar Orange Outang
05 - Myfyr ar Kirkus Direct
06 - Myfyr ac Alwen ar Kirkus Direct
07 - Rali hen geir
08 - Rali hen geir