HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo –Tanygrisiau 4 Medi


Cyfarfod yn y caffi yn Nhanygrisiau am frecwast/panad tua 9.45 ar fore braf . Roedd 12 allan sef Myfyr, Guto, Arwel, Marion, Alwen, Janet, Jeremy, Luke, Rhodri, Sian, Dilwyn a Kate - y ddau ola' yn spectetors clwyfedig!

Ymlwybro fyny i Glogwyn yr Oen a chael diwrnod gwych ar y clasuron. Cawod sydyn amser te yn gyrru pawb am adra wedi cael eu "fix" tan y tro nesa!

Diolch i bawb am gwmni da a'r graig ar ei gorau.

Adroddiad gan Myfyr

Lluniau gan Arwel ar Fflickr