Dringo - Craig y Tonnau 16 Hydref

Daeth naw aelod at eu gilydd i ddringo ar y graig fechan ddiddorol hon yn Nyffryn Lledr. Craig a daeareg anarferol [pillow lava] yn llawn o dyllau a holltau bychan. Cafwyd diwrnod da yn dringo yn haul cynnes yr Hydref gyda pawb yn dringo o leaf saith dringfa rhwng VD a VS. Diolch i Jeremy, Cliff, Dilwyn, Kate, Marion, Janet a Gareth ac hefyd croeso i Gwilym ar ei ddiwrnod cyntaf o ddringo craig hefo'r clwb.

Adroddiad gan Arwel

Lluniau gan Arwel ar Flickr

 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03