HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo - Craig Tafarn y Castell 22 Mai


DRINGO yng nghosta del Hen Golwyn

Pawb wedi mwynhau dringo yn yr haul poeth yn cynnwys Alan, Arwel, Janet, Cliff, Rhodri, Marion a Siân( yn y prynhawn). Janet yn dangos y ffordd yng Nghraig Tafarn y Castell wrth ddringo 6a. Ar ôl treulio rhan fwyaf o'r dydd yng Nghraig Tafarn y Castell symudom i lawr i Benmaen Rhos i chwilio am gysgod o'r haul. Yno dangosodd Siân y grefft o ddringo trwy dyfiant (route ddim yn y guidebook newydd!).

Ar ôl dringo caled yn yr haul yn anffodus bu rhaid gadael y Llew Coch ar ôl un lager shandy i yrru adref!

Hwyl a diolch i bawb.

Adroddiad gan Alan Jones

Lluniau gan Arwel ar Fflickr