Clogwyn y Ddysgl 27 Mehefin

Camgymeriad oedd trio cyfarfod ger y Boulders. Nant P wedi rhagori a chymryd y wennol i fyny tro nesa !!

Daeth 6 ynghyd Arwel, Alan, Jeremy, Eli, Sian a minnau . Buom yn ffodus nad oedd yn haul tanbaid gan fod awr a hanner o ddringo at y clogwyn.

Bu'r cyfeillion yn dringo Gambit S ***, Black Gates VD ** Nose Direct VD* a'r Grib 3 ***
Roedd y clogwyn yn 500 ' ac roedd hi'n 7 awr cyn cyrraedd y ceir

Diwrnod dymunol a heriol. Cwmni pleserus

Adroddiad gan John

Lluniau gan Arwel ar Fflickr

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03