Eisteddfod Blaenau Gwent 1-8 Awst

Cafwyd wythnos eitha llwyddianus ar faes yr eisteddfod gyda'r stondin ar y cyd gyda Clwb Dringo De Cymru, y Cyngor Mynydda Prydeinig, Hyffforddi Arwain Mynydd Cymru a'r Bartneriaeth Awyr Agored. Cawson sawl aelod newydd. Bu taith o gwmpas y bryniau'n amgylchynu'r maes hefyd - a dderbyniodd sylw ar y teledu (oes gan rhywun adroddiad a lluniau o hyn?).

 

Lluniau gan Iolo ar Fflickr

 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03