HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Map a chwmpawd, Y Glyderau 2 EbrillDiwrnod o amrywiaeth, cyfrif camau, amcangyfrif pellter ac amseru, dilyn cyfeiriant ac edrych yn fanwl am nodweddion ar y map a't tir. . Hefyd dod yn gyfarwyd a geiriau newydd fel adfewnol ond pam gair mor hyll a cyfuchlinau am contour? Beth am contwr ar ôl y gair Eidaleg contorno, llawer haws i'w ddweud!

Diolch i Richard, Janet, Nic, Sian, Eli, Gwen a Mike am weithio mor galed ac i Myfyr am gyd arwain y diwrnod.

Adroddiad gan Arwel,

Lluniau gan Myfyr ar Fflickr Clwb Mynydda Cymru