Y Rhinogydd 10 Rhagfyr

Pymtheg yn cyfarfod yng Nghwm Greigddu ar fore oer, sych (syndod) Myfyr, Arwel, Rheinallt, Salmon, John (Port), Gwyn, John (Arthur), Eifion, Elen, Iolyn, Gwilym, Gwen, Richard, Iolo a Hywyn.
Diwrnod da, diolch i bawb.

Hanes gan Myfyr

Lluniau gan Myfyr ar Flickr

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

12/13/16 16:20