HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Y Rhinogydd 10 Rhagfyr


Pymtheg yn cyfarfod yng Nghwm Greigddu ar fore oer, sych (syndod) Myfyr, Arwel, Rheinallt, Salmon, John (Port), Gwyn, John (Arthur), Eifion, Elen, Iolyn, Gwilym, Gwen, Richard, Iolo a Hywyn.
Diwrnod da, diolch i bawb.

Hanes gan Myfyr

Lluniau gan Myfyr ar Flickr