HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Lôn Goed 11 Mai


11

Lluniau gan Haf ar Flickr

01 Hir yw pob ymaros - yn enwedig am fws hwyr!
02 Fandaliaid lleol yn troi'r arwyddion!
03 Arwyn, ein harweinydd, Gwen bob ochr iddo fo, a'r ddraenen wen tu ôl
04 Y ddraenen wen yn ei blodau
05 Gwen, Gwyn a Gwen!
06 Rhai o'r cerddwyr efo'r Lôn Goed yn y cefndir
07 Y Lôn Goed yn nadreddu ei ffordd drwy Eifionydd
08 Cael hanes difyr creu'r Lôn Goed gan ein harweinydd
09 Mainc efo dyfyniad o'r gerdd Eifionydd gan R Williams-Parry
10 Galw heibio'r Betws Fawr, cartref y bardd Robert ap Gwilym Ddu
11 Arwyn a'r cerddwyr i gyd ar lan yr afon Dwyfach
12 Diwedd y daith - te bach haeddiannol, a hufen iâ i rai!