HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Ogwen i Rhyd Ddu 11 Mehefin


Un o deithiau er cof am Llew ap Gwent

Un o deithiau noddedig i godi arian i gronfa Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2012

llun gan Richard Roberts