Bro Gwyr 20-22 Mai

Cafwyd penwythnos ardderchog mewn llety braf ar fin y traeth ym Mhorth Einon, Penrhyn Gwyr.
Taith i'r cerddwyr ar y dydd Sadwrn o'r hostel tua'r gorllewin cyn belled â Rhosili, gan fynd heibio'r gofeb i dad Llew ap Gwent.

Ar y dydd Sul cafwyd taith tua'r dwyrain, gan ddringo i Gefn Mawr a galw heibio Maen Arthur. Diolch i Bruce am arwain.

Diolch i Guto am y trefniadau trylwyr.

Adoddiad gan Haf

Lluniau gan Haf a Sioned ar Fflickr


 

 

 

 

 

 


 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/15/15 11:03