Moel Hebog 17 Tachwedd

Diwrnod sych a chlir yng nghanol tywydd mawr.  Iolo yn arwain taith ddifyr tros Foel Hebog, Moel yr Ogof a Moel Lefn ac yn ol drwy’r goedwig mewn pryd i’r Cyfarfod Blynyddol yng Ngwesty’r Afr.

Adroddiad gan Anet

Lluniau gan Myfyr ag Anet ar FLICKR CLWB MYNYDDA CYMRU

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

1/26/14 11:49