Cwm Elan - Drygarn Fawr 26 Mai
{Isbennawd}

Penderfynu teithio lawr i'r canolbarth i gyfarfod criw y de. Yn anffodus mond Rhun o Faesteg oedd yn ddigon dewr i ymuno hefo ni. Tywydd rhy boeth i'r hwntws tybed!

Er hynnu cafwyd diwrnod da yn troedio'r uchedir uwch ben Cwm Elen cyn cael cinio wrth eistedd ar gopa Drygan Fawr.

Diolch i Neil a Raymond am drefnu'r daith ac i Rhun am ei gwmni.

Adroddiad a lluniau gan Arwel

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

6/1/12 11:31