Y Carneddau 6 Gorffennaf

16 o gerddwyr yn cyfarfod  ar fore Sadwrn braf a heulog,a braf oedd croesawu dau aelod or De sef Heini a Simeon yn ogystal a Sioned Ll,Richard,Iolo, Eirwen,Prys,Gareth Ef,Gaynor,Dafydd L,Alun Hughes, Gwyn Chwilog,Alice,Sioned Hughes, Gareth Rynys a finnau.
Cerdded i fyny drwy Gerlan, ac allan i’r mynydd gan gerdded  gyda  godre Gyrn y WIgau.Dilyn y clawdd a chroesi i fyny i gyfeiriad Cwm caseg at droed y grib.Dringo serth i fyny y grib dwyreiniol i gopa’r Elen a penderfynu cael seibiant a chinio yn yr haul.
Ymlaen wedyn i Garnedd Llywelyn ,Bwlch Cyfryw y Drum a Carnedd Dafydd.Paned sydyn yno cyn cychwyn lawr Grib Lem i ben Cwm Llafar,a phawb wedi mwynhau erbyn cyrraedd y gwaelod.
Cerdded hamddenol lawr y Cwm yn ol i Gerlan,a diod haeddianol yn y dafarn lleol.
Diwrnod da o fynydda gyda cwmni hwyliog.

Adroddiad Gareth Wyn a Gareth Rynys.

 

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

11/11/13 9:44