HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Cwrs Trin Rhaffau Criw Nepal 6 Hydref 2013Daeth criw at eu gilydd i ddysgu trin rhaffau ar gyfer taith i Nepal mis nesa. Dyma lun o John yn arddangos techneg 'Prusik'.


Gweddill y lluniau gan John Parry ar FLICKR