Tanygrisiau - Dringo 11 MaiDaeth 9 aelod ynghyd i ddringo ar greigiau'r Moelwyn ond er mawr syndod i bawb, 'roedd yn tresho bwrw! Cafwyd pwyllgor brys dros banad yn y caffi i drafod sefyllfa oedd mor annisgwyl. Ar ol hir drafod, y dewis oedd diwrnod tanddaearol, felly, fyny a ni i Chwarel Wrysgan. 'Rol dwad allan, roedd dal yn gawodlyd iawn a'r creigiau'n llifo'n oer, felly panad arall ac am adra.

Myfyr, Jeremy, Manon, Arwel, Ceri, Alwen, Eli, Dilwyn a Kate. Criw difyr iawn.

Diolch i bawb.

 

Adroddiad gan Myfyr a lluniau gan Dilwyn ar Flickr Clwb Mynydda Cymru

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

11/14/13 14:49