HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo ar Y Moelwynion 13 Gorffennaf

Daeth saith aelod i'r maes parcio yn Nhanygrisiau sef: Myfyr, Cliff, John P,Manon, Dilwyn, Iwan a fi. Oedd yn ddiwrnod ryfeddol o boeth ond ar ol ychydig o dynu coes am fynd dan ddaear eto i fochel rhag yr haul penderfynwyd mentro ar y graig.Gwnaethom sawl drinfa ar Clogwyn yr Oen a gweld het ddringo steil newydd gan y dyfeisgar Myfyr Tomos yn cael ei dreialu.Efallai gawn ni lun ar Forwm yn y dyfodol! Oedd yr ymdrochi traed yn y pistyll ar y ffordd i lawr bron mor bleserus ar dringo. Diolch i bawb am eu cwmni.

Adroddiad Jeremy Trumper