Rhydymain, 16 Hydref 2013

 


MAGNWM PLUVIUS ET VENTWM yn Rhydymain, dim awydd gan neb i gychwyn, paned yn Nolgellau, ac i’r Brithdir a lawr yr afon Clywedog a chinio wrth Dolserau.  Yn ôl i fyny, ac ymlaen i Thŷnant a rownd Llyn Gwernan; y tywydd wedi gwella wrth gwrs erbyn hyn!!! ond gwynt yn dal i hyrddio.  Diolch i’r dewrion neu’r gwirion am fentro!! John A, Iona, Eryl O, Gwyn Chwil, Haf M, Bert R, a John P.  Rhown gynnig arall ar daith heddiw yn y rhaglen ym mis Mawrth.

Adroddiad John (Port) Williams


Gweddill y lluniau gan Haf ar gael yma: FLIKR Clwb Mynydda Cymru

 

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/30/13 11:14