HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Cyfarfod Blynyddol a Cinio 26 Hydref 2013


Ein gwr gwadd eleni, Alun (Fachwen) Hughes, a siaradodd am ei brofiadau tu l ir camera wrth ffilmio Defaid a Dringo

lluniau gan Gerallt Pennant ar gael yma: FLIKR