Cyfarfod Blynyddol a Cinio 26 Hydref 2013

 


Ein gwr gwadd eleni, Alun (Fachwen) Hughes, a siaradodd am ei brofiadau tu ôl i’r camera wrth ffilmio ‘Defaid a Dringo’


lluniau gan Gerallt Pennant ar gael yma: FLIKR Clwb Mynydda Cymru

 

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

10/30/13 10:38