HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Rhobell Fawr 22 Mawrth


Taith o tua saith awr. Rhagolygon tywydd yn wael ond daeth pump dyn dewr i faes parcio Pandy i gychwyn ar y daith.
Y mentrus oedd Raymond, Iolyn, Iolo, Rhys Dafis, John (Port) a minnau.  Y tywydd yn cynnwys glaw, cenllysg,
eira a haul ond pawb wedi mwynhau y daith

Adroddiad a lluniau gan Rheinallt

Lluniau ar FLICKR